Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
Bệnh án ung thư phổi BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI BỆNH ÁN: ĐỢT CẤP COPD MỨC ĐỘ NẶNG Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng PHẦN HÀNH CHÍNH Họ và tên bệnh nhân: TRẦN VĂN TƯ Tuổi: 75         Giới: Nam Nghề nghiệp: Nghỉ hưu Địa chỉ: Châu Thành… (0 comment)

Bệnh án ung thư phổi
Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI BỆNH ÁN: ĐỢT CẤP COPD MỨC ĐỘ NẶNG Bệnh án ung thư phổi HÀNH CHÍNH • Họ và tên bệnh nhân: Nguyễn Minh Hùng • Tuổi : 57 • Giới tính : Nam • Nghề nghiệp : Công nhân… (0 comment)

BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng Bệnh án ung thư phổi BỆNH ÁN: ĐỢT CẤP COPD MỨC ĐỘ NẶNG BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI I)Hành chính Họ tên: Nguyễn Văn Thắm Tuổi: 59 Giới tính: Nam. Nghề nghiệp: Thợ mộc. Địa chỉ: Thôi hiệu – Thường tín – Hà… (0 comment)

BỆNH ÁN: ĐỢT CẤP COPD MỨC ĐỘ NẶNG
Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng Bệnh án ung thư phổi BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI BỆNH ÁN HÔ HẤP I. PHẦN HÀNH CHÍNH Họ và tên bệnh nhân: NGUYỄN S. Giới : Nam Tuổi : 69 Địa chỉ: Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Ngày vào viện: 14/3/2011 Ngày làm bệnh án: 18/3/2011… (0 comment)

Bệnh Án ICU Viêm Phổi Cộng Đồng – ĐKTW Cần Thơ
Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng Bệnh án ung thư phổi BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Bệnh Án ICU Viêm Phổi Cộng Đồng – ĐKTW Cần Thơ  A PHẦN HÀNH CHÁNH Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN Tuổi: 59 Giới: Nam Địa chỉ : Tân Hải-Phú Tân-Cà Mau Nghề…

Bệnh Án COPD – Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính
Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng Bệnh án ung thư phổi BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Bệnh Án COPD – Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính A. PHẦN HÀNH CHÍNH Họ và tên:  TRẦN VĂN B***                   Giới tính: Nam.                Tuổi: 63 Nghề nghiệp: Hết tuổi lao động. Địa chỉ: Khóm…

Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)
Bệnh án viêm phổi mắc phải tại cộng đồng Bệnh án ung thư phổi BỆNH ÁN THAM KHẢO: TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI BỆNH ÁN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH – COPD Họ tên bệnh nhân: Nguyễn Văn Hxxx    Tuổi: 69 Nghề nghiệp: Cán bộ hưu Địa chỉ: Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Tây…