Bệnh án viêm tiểu phế quản cấp
Bệnh án vàng da sơ sinh – Vàng da do tăng Bilirubin gián tiếp BỆNH ÁN NHI KHOA: CO GIẬT DO SỐT CAO ĐƠN THUẦN BỆNH ÁN NHI KHOA: HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Bệnh án viêm tiểu phế quản cấp HÀNH CHÍNH Họ tên: NGUYỄN THỊ TRÀ MY Giới: Nữ Sinh ngày: 12/11/2013… (0 comment)

BỆNH ÁN NHI KHOA: HEMOPHILA A TD XUẤT HUYẾT NÃO
Bệnh án vàng da sơ sinh – Vàng da do tăng Bilirubin gián tiếp Bệnh án viêm tiểu phế quản cấp BỆNH ÁN NHI KHOA: CO GIẬT DO SỐT CAO ĐƠN THUẦN BỆNH ÁN NHI KHOA: HEMOPHILA A TD XUẤT HUYẾT NÃO I. Hành chính Họ và tên bệnh nhân: NGUYỄN KHẮC Q Giới tính:… (0 comment)