Bệnh án sỏi tiết niệu
BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN BỆNH ÁN NỘI THẬN Bệnh án sỏi tiết niệu HÀNH CHÍNH Họ và tên:  LÊ VĂN H.                Giới: Nam                             Tuổi: 57 Nghề nghiệp: Nông dân Địa chỉ: Mỹ Phú, Tân Phước Hưng,… (0 comment)

BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN
Bệnh án sỏi tiết niệu BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN BỆNH ÁN NỘI THẬN BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN I.HÀNH CHÍNH Họ và tên : NGUYỄN HÙNG TRƯỜNG    Nam   45 tuổi Nghề ngiệp : Quân nhân Vào viện : 27/11/2017 Ngày làm bệnh án : II.HỎI BỆNH 1.Lý… (0 comment)

BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN
Bệnh án sỏi tiết niệu BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN BỆNH ÁN NỘI THẬN BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN 1.Hành chính Họ tên: Phan thị Chương Tuổi: 57 Giới tính: Nữ. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Hợp Hưng_ Vụ Bảng_ Nam Định. Ngày vào viện: 06/04/2011 Ngày giờ khám:… (0 comment)

BỆNH ÁN NỘI THẬN
Bệnh án sỏi tiết niệu BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN I.HÀNH CHÍNH Họ và tên : NGUYỄN HÙNG T  Nam   45 tuổi Nghề ngiệp : Quân nhân Vào viện :….. Ngày làm bệnh án :….. II. HỎI BỆNH 1.Lý do vào viện: hoa mắt,… (0 comment)

Bệnh Án Viêm Vi Cầu Thận Mạn
Bệnh án sỏi tiết niệu BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN Bệnh Án Viêm Vi Cầu Thận Mạn I. Hành chính Họ và tên bệnh nhi: Lý Thanh T* Tuổi: 13, cân nặng: 40 Kg Giới tính: Nam Địa chỉ: *, Châu Thành – Hậu Giang…

Bệnh án sỏi tiết niệu BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN Bệnh Án Hội Chứng Thận Hư I. Hành Chính Họ và tên: Nguyễn Xuân T. Giới tính: nam. Tuổi 72 Địa chỉ: TP. HCM Nghề nghiệp: hưu trí Nhập viện: 08/12/2015 II. Lý do vào…

Bệnh Án Viêm Cầu Thận Mạn – Hội Chứng Thận Hư
Bệnh án sỏi tiết niệu BỆNH ÁN VIÊM CẦU THẬN MẠN BỆNH ÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ, SUY THẬN MẠN Bệnh Án Viêm Cầu Thận Mạn – Hội Chứng Thận Hư Họ và tên:  TRẦN VĂN X      Nam       17 tuổi Nghề ngiệp: sinh viên Quê quán: Thanh Miện – Hải Dương…