BỆNH ÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
Bệnh Án Đái Tháo Đường Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT BỆNH ÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 I.HÀNH CHÍNH Họ tên : NGUYỄN Q    Nam 56 tuổi Nghề nghiệp : làm ruộng Địa chỉ : Can Lộc Hà tĩnh… (0 comment)

Bệnh Án Đái Tháo Đường
BỆNH ÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT Bệnh Án Đái Tháo Đường Họ tên: Đỗ thị X      Nữ     62 tuổi Nghề nghiệp: làm ruộng Địa chỉ: Hà Đông – Hà Nội Chẩn đoán…