Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên
BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 BỆNH ÁN NỘI TIM MẠCH: Tăng Huyết Áp – Rung Nhĩ Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên PHẦN HÀNH CHÍNH: Họ và tên: VŨ THỊ KIM OANH Tuổi: 36 Giới: Nữ         Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Lao… (0 comment)

BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ
Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 BỆNH ÁN NỘI TIM MẠCH: Tăng Huyết Áp – Rung Nhĩ BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ I.Hành chính  1.Họ và tên: NGUYỄN THẾ N    Giới: Nam 2.Tuổi:61 3.Nghề nghiệp: 4.Quê quán: phunh hưng hà đông… (0 comment)

BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2
Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ BỆNH ÁN NỘI TIM MẠCH: Tăng Huyết Áp – Rung Nhĩ BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 I.Hành chính Họ và tên: NGUYỄN THỊ D Giới: Nữ ,Tuổi:73 Nghề nghiệp:làm ruộng Quê quán: Hà cầu- Hà Đông-… (0 comment)

BỆNH ÁN NỘI TIM MẠCH: Tăng Huyết Áp – Rung Nhĩ
Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 BỆNH ÁN NỘI TIM MẠCH: Tăng Huyết Áp – Rung Nhĩ I.Hành chính  1.Họ và tên: NGUYỄN THẾ NÙNG    Giới: Nam 2.Tuổi:61 3.Nghề nghiệp: 4.Quê quán: phunh hưng hà đông… (0 comment)

BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP KỊCH PHÁT
Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP KỊCH PHÁT I.Hành chính 1.Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGÀ  2.Giới: Nữ  3.Tuổi:46 4.Nghề nghiệp:làm ruộng 5.Quê quán: Đại Xuyên- Phú Xuyên- Hà Nội 6.Vào viện… (0 comment)

Bệnh Án Bệnh Tim Thiếu Máu Cục Bộ
Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 Bệnh Án Bệnh Tim Thiếu Máu Cục Bộ Họ và tên: Hoàng Tiến ***   Giới tính: Nam Tuổi: 70 tuổi Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Hưu trí Vào viện: 22/03/2012 Chẩn…

Bệnh Án Cơn Đau Thắt Ngực Không Ổn Định
Bệnh án nhồi máu cơ tim ST chênh lên BỆNH ÁN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP ĐỘ 2 Bệnh Án Cơn Đau Thắt Ngực Không Ổn Định I. HÀNH CHÍNH Họ và tên bệnh nhân: NGUYỄN THỊ **** Tuổi: Giới tính: nữ. Nghề nghiệp: hết tuổi lao động. Địa…