BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT
BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG BỆNH ÁN HẬU SẢN BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT I. HÀNH CHÍNH 1.Họ tên:                NGUYỄN THỊ H  . Giới: Nữ. 2.Tuổi 28 3.Nghề nghiệp:        Làm ruộng . 4.Địa chỉ:          TTH… (0 comment)

BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON
BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG BỆNH ÁN HẬU SẢN BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON I.HÀNH CHÍNH: Họ và tên bệnh nhân: Nguyễn Thị L Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Nông dân Địa chỉ: Ninh Bình Họ tên người liên hệ:… sđt: … Ngày giờ… (0 comment)

BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG
BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON BỆNH ÁN HẬU SẢN BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG I. HÀNH CHÍNH Họ và tên bệnh nhân: NGUYỄN NGỌC M Tuổi: 50 Giới: Nữ Địa chỉ: Quảng Trị Nghề nghiệp: Giáo viên Ngày vào viện: 15 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2020 Ngày… (0 comment)

BỆNH ÁN HẬU SẢN
BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG Bệnh Án Hậu Sản I. Hành chính – Họ và tên sản phụ: NGUYỄN THỊ TỐ N, tuổi: 27- Dân tộc: Kinh – Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng – Địa chỉ: Đồng Văn – Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Ngày giờ nhập… (0 comment)

BỆNH ÁN RAU TIỀN ĐẠO TRUNG TÂM
BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG BỆNH ÁN RAU TIỀN ĐẠO TRUNG TÂM I.Phần hành chính Họ và tên: Bùi Thị L   Tuổi 33 dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Làm ruộng Địa chỉ: tiểu khu 14 – thị trấn Nông trường Mộc Châu – Mộc Châu… (0 comment)

BỆNH ÁN CHUYỂN DẠ CON SO
BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG BỆNH ÁN CHUYỂN DẠ CON SO I.Hành chính II.Bệnh sử: 1.LDVV: thai 41 tuần, ra nước âm đạo 2.Quá trình bệnh lý: Sản phụ thai lần 1, 40 tuần 4 ngày (tính theo SA3 tháng đầu), PARA 0000, BN… (0 comment)

BỆNH ÁN CHUYỂN DẠ
BỆNH ÁN TIỀN SẢN GIẬT BỆNH ÁN DỌA ĐẺ NON BỆNH ÁN: U NANG BUỒNG TRỨNG Bệnh Án Chuyển Dạ I.Hành chính: Họ tên: Nguyễn Thị Ng Tuổi: 30 Giới: Nữ Nghề nghiệp: CN may Địa chỉ: Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên Liên lạc: Ngày vào viện: 7h ngày 30/5/2016 II.Chuyên môn: Lý do… (0 comment)