BỆNH ÁN PARKINSON
BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO Bệnh Án Đột Quỵ Nhồi Máu Não BỆNH ÁN PARKINSON I.HÀNH CHÍNH : Họ và tên : NGUYỄN TRỌNG T Giới : Nam Tuổi : 59 Địa chỉ : Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội Nghề nghiệp : ?… (0 comment)

BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ
BỆNH ÁN PARKINSON BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO Bệnh Án Đột Quỵ Nhồi Máu Não BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ I.Hành chính Họ và tên: VŨ MẠNH C   Tuổi: 33    Giới: Nam Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Nghề nghiệp: Ngày vào viện: 18/12/2017 Ngày làm bệnh án:… (0 comment)

BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO
BỆNH ÁN PARKINSON BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ Bệnh Án Đột Quỵ Nhồi Máu Não BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO I.Hành chính. Họ tên bênh nhân: NGUYỄN HUY BỘ Năm sinh: 1960. Nghề nghiệp. Quê quán: GIAO THỦY- NAM ĐỊNH Ngày vào viện: 21h30 19/ 12/ 2017 Ngày làm bệnh án:… (0 comment)

Bệnh Án Đột Quỵ Nhồi Máu Não
BỆNH ÁN PARKINSON BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO Bệnh Án Đột Quỵ Nhồi Máu Não Họ tên BN: LÊ HỒNG L. Giới: Nam Tuổi: 90 Nghề nghiệp: mất sức lao động Điạ chỉ: Lộc Bình- Phú Lộc- TT Huế Ngày vào viện: 6h ngày 21/3/2017 Ngày… (0 comment)

BỆNH ÁN ĐAU THẦN KINH TỌA
BỆNH ÁN PARKINSON BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO I.PHẦN HÀNH CHÍNH -Họ và tên bệnh nhân: CHU THỊ LẠNG, nữ, 52 tuổi. -Địa chỉ: Cộng Hòa – Thái Hoa- Ba Vì- Hà Nội. -Nghề nghiệp:  Làm ruộng. -Ngày giờ vào viện: ngày 17/04/2012. – Ngày khám:… (0 comment)

Bệnh Án Động Kinh
BỆNH ÁN PARKINSON BỆNH ÁN ĐỘNG KINH CƠN CO GIẬT TOÀN THỂ BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ NÃO Bệnh Án Động Kinh Bệnh nhân nam 36 tuổi I. HỎI BỆNH 1. Lý do vào viện: Lên cơn co giật 2. Bệnh sử Tháng 3/2007, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, có vết thương nặng ở…