Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT
Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Bệnh án phục hồi chức năng đau lưng BỆNH ÁN YHCT: ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT I. PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên : H TUYẾT BYA ( P9- nội TH tầng 3) Ngày sinh: 29/07/1987… (0 comment)

Bệnh án phục hồi chức năng đau lưng
Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT BỆNH ÁN YHCT: ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA Bệnh án phục hồi chức năng đau lưng PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên bệnh nhân: NGUYỄN THỊ DUYÊN Tuổi: 60 3.Giới: Nữ Dân Tộc: Kinh 5. Nghề… (0 comment)

BỆNH ÁN YHCT: ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA
Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT Bệnh án phục hồi chức năng đau lưng BỆNH ÁN YHCT: ĐAU DÂY THẦN KINH TỌA  I/ PHẦN HÀNH CHÍNH Họ và tên: NGUYỄN THỊ Đ A Tuổi: 58 Giới: nữ Nghề nghiệp: mất sức… (0 comment)