[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pharmacology 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Tài liệu dược lý luyện thi USMLE 2020. Đặc điểm dược động học của các phân tử thuốc liên quan đến quá trình hấp thu, phân phối, trao đổi chất, và bài tiết. Khả năng sinh học của một loại thuốc liên quan đến nó thẩm thấu qua hàng rào màng tế bào. Nhiều…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Physiology 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Tài liệu luyện thi mới nhất 2020 về nội trú Hoa Kỳ. Sự phân bố của chất lỏng được xác định bởi sự chuyển động thẩm thấu của nước. Thẩm thấu là sự khuếch tán của nước qua một màng thấm bán định hoặc chọn lọc. Nước khuếch tán từ vùng có nồng độ…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Behavioral Science and Social Sciences 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Trên 100.000 người bởi trung tâm dịch bệnh Kiểm soát (CDC), nhưng có thể trên mỗi số nhân. (Số liệu thống kê quan trọng thường trên 1.000 người.). Một căn bệnh có thể xảy ra ở một quốc gia với tỷ lệ thường xuyên hàng năm, khiến nó trở thành đặc hữu. Nếu số…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Biochemistry and Medical Genetics 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Tài liệu luyện thi USMLE Hoá sinh và Genetics phiên bản 2020. Một sinh vật phải có khả năng lưu trữ và lưu giữ thông tin di truyền của nó. Vượt qua điều đó thông tin cùng với các thế hệ tương lai và thể hiện thông tin đó khi nó thực hiện tất…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Anatomy 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Tài liệu giải phẫu luyện thi USMLE Step 1. YhocData xin chia sẻ lại cho mọi người. Trong tuần thứ 4, các tế bào xơ cứng của một số người (mesoderm) di chuyển để bao quanh tủy sống và notochord. Sau khi tăng sinh phần đuôi xơ cứng. Các đốt sống được hình thành.…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Immunology and Microbiology 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Tài liệu luyện thi USMLE. Phần miễn dịch và vi sinh vật. Hệ thống miễn dịch được thiết kế để nhận biết và phản ứng với kháng nguyên không tự tại cách phối hợp. Ngoài ra, nó nhận ra và loại bỏ các tế bào bị bệnh, hư hỏng, đau khổ, hoặc chết. Hệ…