[Ngoại Văn] Pocket Notebook: ICU
[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Primary Care [Ngoại Văn] Pocket Notebook Emergency Medicine 4th edition [Ngoại Văn] Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice Bản 8th Full Bộ Chăm sóc quan trọng (chuyên sâu) ICU đã ra đời. Là một chuyên ngành đa ngành. Điều này là rõ ràng trong hai khía cạnh của chăm sóc quan…

[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Primary Care
[Ngoại Văn] Pocket Notebook: ICU [Ngoại Văn] Pocket Notebook Medicine 6th Edition [Ngoại Văn] Pocket Notebook Emergency Medicine 4th edition Pocket Notebook Primary Care. Nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp và thực tập sinh có quyền sở hữu như vậy cho bệnh nhân của họ. Mục đích của nó là trình bày chính xác…

[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Pediatrics
[Ngoại Văn] Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 27th Bản 2021 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics 2020 [Ngoại Văn] Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 2020 Bản Thứ 26th Pocket Notebook: Pediatrics. Được chuẩn bị bởi các cư dân và tham dự các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Chất kết dính lá lỏng…

[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Orthopaedic Surgery
[Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Hip [Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Knee [Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Shoulder Cuốn sách này được viết với các cư dân phẫu thuật chỉnh hình, thực tập, nội bộ, học sinh trung học, sinh viên y khoa. Mục tiêu không…

[Ngoại Văn] Pocket Notebook: Oncology
[Ngoại Văn] Pocket Notebook: ICU [Ngoại Văn] Pocket Notebook: Primary Care [Ngoại Văn] Pocket Notebook: Pediatrics Pocket Oncology, được phát triển và chỉnh sửa bởi các bác sĩ ung thư tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering. Là một đánh giá đơn giản nhưng toàn diện, về các nguyên tắc cơ bản của quản lý…

[Ngoại Văn] Pocket Notebook Neurology
Pretest Neurology 8th Edition PreTest Psychiatry 12th edition PreTest Neuroscience 6th Edition Pocket Notebook Neurology. Các bạn có thể tải sách này miễn phí phía dưới. Được viết bởi các cư dân cho cư dân, Pocket Neurology là một hướng dẫn thực tế. Toàn diện để chẩn đoán, chẩn đoán và quản lý thần kinh…