SOAP for Cardiology
[Ngoại Văn] Marriott’s Practical Electrocardiography Bản 13th 2021 [Ngoại Văn] Case-Based Clinical Cardiology 2021 SOAP for Internal Medicine SOAP cho Tim mạch có hơn 50 vấn đề lâm sàng. Mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục 2 trang dễ đọc. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể…

SOAP for Internal Medicine
SOAP for Family Medicine [Ngoại Văn] Medicine Update Volume 31 Bản 2021 [Ngoại Văn] Goldman-Cecil Medicine Bản 26th Full Bộ SOAP cho Nội khoa. 75 vấn đề lâm sàng với mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử…

SOAP for Obstetrics and Gynecology
[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Obstetrics and Gynecology 2020 The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology Pretest Obstetrics and Gynecology 13th Edition SOAP cho Sản phụ khoa có hơn 60 vấn đề lâm sàng. Mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục 2 trang dễ đọc. Mỗi bước trình bày thông tin…

SOAP for Neurology
Pretest Neurology 8th Edition PreTest Psychiatry 12th edition PreTest Neuroscience 6th Edition SOAP cho Thần kinh học. 60 vấn đề lâm sàng với mỗi trường hợp. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử lý. Các câu hỏi dưới mỗi loại dạy cho học sinh các bước…

SOAP for Urology
[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020 PreTest Surgery 13th Edition SOAP for Cardiology SOAP for Urology. Giống như hầu hết các sinh viên y khoa. Tôi bắt đầu trải nghiệm phường của mình xuống và chạy. Mong muốn cuối cùng đã liên lạc với các bệnh nhân thực sự. Những gì tôi…

SOAP For Orthopedics
Tổng Hợp ORTHOBULLETS Textbook 2021 [Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Hip [Ngoại Văn] Stoller Orthopaedics and Sports Medicine The Knee SOAP For Orthopedics – Chỉnh hình. Học thông qua mô hình này củng cố một quá trình suy nghĩ đã quen thuộc với sinh viên và nội trú. Tạo điều kiện duy…

SOAP for Family Medicine
SOAP for Internal Medicine [Ngoại Văn] Medicine Update Volume 31 Bản 2021 [Ngoại Văn] Goldman-Cecil Medicine Bản 26th Full Bộ SOAP for Family Medicine. 90 vấn đề lâm sàng với mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục 2 trang dễ đọc. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có…