SOAP for Cardiology
SOAP cho Tim mạch có hơn 50 vấn đề lâm sàng. Mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục 2 trang dễ đọc. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử lý. Các câu hỏi dưới mỗi loại dạy cho học sinh các bước quan trọng

SOAP for Internal Medicine
SOAP cho Nội khoa. 75 vấn đề lâm sàng với mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử lý. Các câu hỏi dưới mỗi loại dạy cho học sinh các bước quan trọng trong chăm sóc lâm sàng.

SOAP for Obstetrics and Gynecology
SOAP cho Sản phụ khoa có hơn 60 vấn đề lâm sàng. Mỗi trường hợp được trình bày theo bố cục 2 trang dễ đọc. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử lý. Các câu hỏi dưới mỗi loại dạy cho học sinh các bước quan

SOAP for Neurology
SOAP cho Thần kinh học. 60 vấn đề lâm sàng với mỗi trường hợp. Mỗi bước trình bày thông tin về cách trường hợp đó có thể sẽ được xử lý. Các câu hỏi dưới mỗi loại dạy cho học sinh các bước quan trọng trong chăm sóc lâm sàng. SOAP là một tài nguyên

SOAP for Urology
SOAP for Urology. Giống như hầu hết các sinh viên y khoa. Tôi bắt đầu trải nghiệm phường của mình xuống và chạy. Mong muốn cuối cùng đã liên lạc với các bệnh nhân thực sự. Những gì tôi tìm thấy là một thế giới khó hiểu. Khác hoàn toàn với bất cứ điều gì

SOAP For Orthopedics
SOAP For Orthopedics – Chỉnh hình. Học thông qua mô hình này củng cố một quá trình suy nghĩ đã quen thuộc với sinh viên và nội trú. Tạo điều kiện duy trì lâu dài dễ dàng hơn. SOAP thúc đẩy giao tiếp tốt giữa các bác sĩ. Tạo điều kiện cho quá trình giảng