Hội Chứng Wolff Parkinson White – Bài Dịch Uptodate
FacebookPinterestTwitterLinkedin Bài viết về hội chứng Wolff Parkinson White của bác sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Bài dịch từ cổng tra cứu thông tin y khoa Uptodate phiên bản mới nhất. Những kiến thức mới nhất về hội chứng WPW được trình bày trong bài viết này. Mọi người có thể tải bản PDF của bài…

Nhồi Máu Cơ Tim ST Chênh Lên – Bài Dịch Uptodate
FacebookPinterestTwitterLinkedin Bài dịch mới từ trang thông tin Uptodate phiên bản mới hiện tại. Tổng quan kiến thức về quản lý điều trị lâm sàng nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Mọi người xem bản mềm hoặc tải bài dịch ở phía dưới nhé !! Chúc các bạn học tập tốt ! Bản xem…

Tiêu Sợi Huyết Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp ST Chênh Lên – Bài Dịch Uptodate
FacebookPinterestTwitterLinkedin Khởi đầu điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim ST chênh lên – Bài dịch của bác sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Cập nhật những quan điểm mới trong cách tiếp cận, khởi trị ban đầu. Bài viết được phiên dịch trực tiếp từ phiên bản Uptodate mới nhất. Chia…

Chẩn Đoán Nhồi Máu Cơ Tim Cấp – Bài Dịch Uptodate
FacebookPinterestTwitterLinkedin Tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim – bài dịch từ phiên bản Uptodate mới nhất hiện có. Bài dịch của bạn Nguyễn Phúc Thiện chia sẻ tới cộng đồng y khoa. Tài liệu cập nhật các tiêu chuẩn chính xác và chẩn đoán nhồi máu cơ tim cho các bạn quan tâm.…

Kiểm Soát Tần Số Thất Trong Rung Nhĩ – Bài Dịch Uptodate
FacebookPinterestTwitterLinkedin Bài dịch Uptodate phiên bản mới nhất của bác sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Kiểm soát tần số thất trong rung nhĩ: liệu pháp dùng thuốc. Một bài dịch hay, là nguồn tài liệu học tập tốt. Xin chia sẻ đến mọi người bản mềm download bài dịch này cùng với bản xem online trực…

Nhồi Máu Cơ Tim Thất Phải – Bài Dịch Uptodate
FacebookPinterestTwitterLinkedin Một bài tiếp cận và xử trí nhồi máu cơ tim thất phải và các vấn đề liên quan. Bài dịch của bạn Nguyễn Phúc Thiện từ cổng tra cứu thông tin y khoa Uptodate phiên bản mới nhất. Bài viết là tư liệu tham khảo hay về ca nhồi máu vùng thất phải…