Tài Liệu Hội Nghị Xu Hướng Điều Trị Bệnh Tim Mạch 2019 – BV ĐHYD HCM

Screen Shot 2019 11 24 at 17.39.22

Tổng hợp tài liệu bài báo cáo tại Hội nghị cập nhật xu hướng điều trị tim mạch được tổ chức vào đầu tháng 11/2019. Đơn vị chủ trì bệnh viện đại học y dược HCM.

Rất nhiều kiến thức mới, cập nhật mới được báo cáo tại hội nghị này.

Các bạn có thể xem toàn bộ tham khảo.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đánh giá

Leave a Reply