Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2)

Screen Shot 2020 03 23 at 07.16.00

Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) phiên bản tiếng việt được ban hành 2020.

Dưới đây là các bài giảng các bạn có thể nhấn trực tiếp để xem nội dung.

1/ COVID-19 CẬP NHẬT LÂM SÀNG

2/ KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM KHUẨN CHO BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP NẶNG

3/ CÁC HỘI CHỨNG LÂM SÀNG DO VIRUS CORONA COVID-19

4/ SINH LÝ BỆNH CỦA SEPSIS VÀ ARDS

5/ PHÂN LOẠI VÀ NHẬN BIẾT SỚM BỆNH NHÂN CÓ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP NẶNG (SARI)

6/ THEO DÕI BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP NẶNG (SARI)

7/ CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT, LẤY MẪU BỆNH PHẨM & CÁC XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID-19 

8/ LIỆU PHÁP OXY

9/ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VI SINH VẬT VÀ ĐIỀU CHỈNH SAU KHI PHIÊN GIẢI XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN

10/ SEPSIS VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN HỒI SỨC THEO MỤC TIÊU

11/ THỞ MÁY XÂM NHẬP CHO BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG NGUY NGẬP HÔ HẤP CẤP (ARDS): THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI

12/ THỞ MÁY XÂM NHẬP TRONG HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP: QUẢN LÝ ĐAU, KÍCH ĐỘNG VÀ SẢNG

13/ THỰC HÀNH TỐT ĐỂ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG COVID-19

14/ HỘI CHỨNG NGUY NGẬP HÔ HẤP CẤP CAI MÁY THỞ

15/ CHẤT LƯỢNG TRONG CHĂM SÓC TÍCH CỰC

16/ CHUẨN BỊ CHO ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÂN NHẮC CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

Leave a Reply