Tạp Chí Tim Mạch Học Việt Nam

Screen Shot 2020 05 19 at 14.03.15

Tạp Chí Tim Mạch Học Việt Nam Số 77. Tập hợp các tài liệu tim mạch học. Các nghiên cứu lâm sàng, ca lâm sàng và chuyên đề khoa học được đề cập đến trong tài liệu.

Bao gồm khoảng hơn 110 trang. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia tim mạch giàu chuyên môn của Việt Nam và nước ngoài. Đây là nguồn tài liệu có giá trị với mọi người.

Mọi người có thể tải và tham khảo nội dung tài liệu sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply