Thực Hành Bệnh Tim Mạch Tái Bản Thứ 4 – Nguyễn Lân Việt

Screen Shot 2020 01 18 at 07.03.47

Thực Hành Bệnh Tim Mạch Tái Bản Thứ 4 – Nguyễn Lân Việt. Một trong những chuyên gia tim mạch lớn của Việt Nam. Sách là ấn bản lần thứ 4, được hiệu chỉnh, ra đời năm 2015.

YhocData góp nhặt được và xin chia sẻ lại đến tất cả mọi người. Quyển sách tuy chỉ bản scan nhưng chất lượng hình ảnh tốt, rõ nét. Cập nhật những kiến thức, vấn đề tim mạch và liên quan mới.

Những quan điểm điều trị mới trong thực hành. Sách là nguồn tư liệu cho các học viên cao học, các y bác sĩ hành nghề. Là nguồn tham khảo hay cho mọi người quan tâm.

Các bạn có thể tải sách và tham khảo sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply