Thực Hành Cấy Chỉ

Thực Hành Cấy Chỉ YhocData.com

Thực Hành Cấy Chỉ. Tài liệu điều trị đông y với phương pháp cấy chỉ. Thực hành cấy chỉ được biên soạn bởi bác sĩ Lê Thuý Oanh. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ lại với mọi người.

Cuốn sách Thực Hành Cấy Chỉ chọn chỉ Catgut vào huyệt viết theo hướng thực hành, giới thiệu đại cương về cấy chỉ, hệ thống kinh lạc, trình bày vị trí, cách lấy huyệt, chủ trị thủ thuật châm cứu, cấy chỉ của những huyệt chủ yếu nhất.

Các bạn có thể xem và tải bộ tài liệu Thực Hành Cấy Chỉ ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

5/5 - (1 vote)