Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine)

Screen Shot 2020 04 27 at 18.40.01

Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine). Một quyển giáo trình tiếng anh y khoa hay được YhocData sưu tầm được và chia sẻ lại mọi người. Sách được dịch thuật từ quyển English in medicine rất hay.

Sách được GS. BS. Trần Phương Hạnh phiên ngữ. Là các tình huống, ngữ cảnh giao tiếp trong thăm khám bệnh. Những đoạn đối thoại, mẫu câu trao đổi giữa bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo nội dung tài liệu Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply