Triệu Chứng Học Bệnh Học Miệng

Screen Shot 2020 09 15 at 13.32.48

YhocData xin chia sẻ các bạn quyển sách về triệu chứng răng hàm mặt vừa sưu tầm được trên internet. Quyển Triệu Chứng Học Bệnh Học Miệng.

Tài liệu gồm 2 phần:

Phần 1 nêu các chương về triệu chứng học.

Phần 2 là chương về hình ảnh, atlas triệu chứng của bệnh học răng miệng.

Tài liệu chỉ khoảng 182 trang.

Mọi người có thể xem và tải tham khảo tài liệu Triệu Chứng Học Bệnh Học Miệng ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply