USMLE-Rx First Aid for Step 1 2017

Screen Shot 2019 11 25 at 10.03.16

USMLE-Rx 2017 First Aid Step 1 là bài kiểm tra khó nhất bạn từng làm.

USMLE Rx sẽ giúp bạn đối phó với thử thách này và tự tin hơn trong bài kiểm tra của mình: Sử dụng với Sơ cứu cho USMLE Bước 1

Làm thêm bài kiểm tra tự đánh giá Giải thích chi tiết giúp bạn cải thiện nhiều phần mà bạn yếu

Hơn 2.300 Câu hỏi Like-USMLE từ các sinh viên y khoa đã vượt qua kỳ thi và bác sĩ của họ

Nguyên tắc chung và hệ thống cơ quan sẽ được kiểm tra với mức độ khó khác nhau cho các câu hỏi nâng cao

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !