CT Chấn Thương Đầu

Screen Shot 2022 06 25 at 23.20.36

CT Chấn Thương Đầu. Một tài liệu chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa về CT-scan vùng đầu. Một trong những cận lâm sàng cần thiết nhất để chẩn đoán đặc biệt các bệnh lý chấn thương sọ não. YhocData sưu tầm được tài liệu CT Chấn Thương Đầu nên nay chia sẻ lại với mọi người.

Bao gồm chỉ khoảng hơn 150 trang. Đề cập kiến thức đi từ đại cương vùng sọ mặt, các chi tiết giải phẩu trên một phim CT-scan, từ đó tiếp cận các hình ảnh bệnh lý, các dấu hiệu thường gặp trên lâm sàng.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply