Kỹ Thuật Mổ – GS Đặng Hanh Đệ
Phẫu Thuật Thực Hành – ĐHYD HCM Ngoại Khoa Lâm Sàng – BVND Gia Định Nguyên Lý Ngoại Khoa Bản 2019: Schwartz Principles of Surgery Một quyển sách ngoại khoa. Sách viết về các kĩ thuật phẩu thuật mà ta sẽ gặp. Ôn luyện lại các kĩ thuật mổ, các kiến thức ngoại khoa và…

Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành
Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án Full Bài Giảng Giải Phẩu – Y Hà Nội Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Hôm nay, YhocData tiếp tục cung cấp bộ slide tư liệu hình ảnh các dụng cụ thường gặp trong phẩu thuật thực hành. Giúp các bạn tự…

Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Mô Phôi Tổng Hợp Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Có Đáp Án Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành Một trong những bộ môn tiền lâm sàng cần thiết cho việc đi ngoại khoa, thực hành các thủ thuật trong phòng mổ, xử trí can thiệp. YhocData xin chia sẻ tới các…

Phẫu Thuật Thực Hành – ĐHYD HCM
Kỹ Thuật Mổ – GS Đặng Hanh Đệ Ngoại Khoa Lâm Sàng – BVND Gia Định Nguyên Lý Ngoại Khoa Bản 2019: Schwartz Principles of Surgery Hôm nay, YhocData xin tiếp tục giới thiệu và chia sẻ đến các bạn quyển phẫu thuật thực hành. Sách được YhocData góp nhặt trên các trang diễn đàn…