Phẫu Thuật Thực Hành – ĐHYD HCM
Kỹ Thuật Mổ – GS Đặng Hanh Đệ Mindmap Bệnh Lý Ngoại Khoa Tổng Hợp Cẩm Nang Thực Hành Bảng Kiểm An Toàn Phẫu Thuật WHO Hôm nay, YhocData xin tiếp tục giới thiệu và chia sẻ đến các bạn quyển phẫu thuật thực hành. Sách được YhocData góp nhặt trên các trang diễn đàn…

Kỹ Thuật Mổ – GS Đặng Hanh Đệ
Phẫu Thuật Thực Hành – ĐHYD HCM Mindmap Bệnh Lý Ngoại Khoa Tổng Hợp Cẩm Nang Thực Hành Bảng Kiểm An Toàn Phẫu Thuật WHO Một quyển sách ngoại khoa. Sách viết về các kĩ thuật phẩu thuật mà ta sẽ gặp. Ôn luyện lại các kĩ thuật mổ, các kiến thức ngoại khoa và…

Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành
Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án Full Bài Giảng Giải Phẩu – Y Hà Nội 2000 Câu Trắc Nghiệm Sinh Lý Có Đáp Án Hôm nay, YhocData tiếp tục cung cấp bộ slide tư liệu hình ảnh các dụng cụ thường gặp trong phẩu thuật thực hành. Giúp các bạn tự học…

Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án
2000 Câu Trắc Nghiệm Sinh Lý Có Đáp Án Câu Hỏi Điền Khuyết Giải Phẫu Đáp Án Điền Khuyết Giải Phẫu Một trong những bộ môn tiền lâm sàng cần thiết cho việc đi ngoại khoa, thực hành các thủ thuật trong phòng mổ, xử trí can thiệp. YhocData xin chia sẻ tới các bạn…