Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành
Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án Full Bài Giảng Giải Phẩu – Y Hà Nội 100 Ca Lâm Sàng X-Quang Hay Hôm nay, YhocData tiếp tục cung cấp bộ slide tư liệu hình ảnh các dụng cụ thường gặp trong phẩu thuật thực hành. Giúp các bạn tự học một cách có…

Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Mô Phôi Tổng Hợp Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Có Đáp Án Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành Một trong những bộ môn tiền lâm sàng cần thiết cho việc đi ngoại khoa, thực hành các thủ thuật trong phòng mổ, xử trí can thiệp. YhocData xin chia sẻ tới các…

Phẫu Thuật Thực Hành – ĐHYD HCM
Kỹ Thuật Mổ – GS Đặng Hanh Đệ Trắc Nghiệm Ngoại Bệnh Lý 1500 Câu Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành Hôm nay, YhocData xin tiếp tục giới thiệu và chia sẻ đến các bạn quyển phẫu thuật thực hành. Sách được YhocData góp nhặt trên các trang diễn đàn chia sẻ. Sách…

Kỹ Thuật Mổ – GS Đặng Hanh Đệ
Phẫu Thuật Thực Hành – ĐHYD HCM Trắc Nghiệm Ngoại Bệnh Lý 1500 Câu Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành Một quyển sách ngoại khoa. Sách viết về các kĩ thuật phẩu thuật mà ta sẽ gặp. Ôn luyện lại các kĩ thuật mổ, các kiến thức ngoại khoa và kĩ năng thực…