Tổn Thương Thận Cấp và Điều Trị Thay Thế Thận: Vấn Đề Lâm Sàng – ĐHYD HCM 9/2019
Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Bài Giảng Xử Trí Cấp Cứu Đột Quỵ Khó – Bệnh Viện ĐHYD 9/2019 Tài Liệu Huyết Động Lâm Sàng – Bộ Môn HSCC ĐHYD HCM 11/2019 Bộ bài giảng nằm trong chương trình đào tạo liên tục CME. Khoá học được…

Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019
Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019 Bộ tài liệu của chương trình đào tạo “Thở máy cơ bản” mới nhất 2019…