Khí Máu Động Mạch 2021 – BS Phạm Ngọc Minh
[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Sách Dịch] Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Thông Khí Nhân Tạo [Sách Dịch] Marino Sổ Tay Lâm Sàng ICU – The Little ICU Book Khí Máu Động Mạch 2021 – BS Phạm Ngọc Minh. Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ…

Cẩm Nang Kỹ Thuật Lọc Màng Bụng – Bộ Y Tế
CRRT Lọc Máu Liên Tục – Bệnh Viện 115 Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tổn Thương Thận Cấp và Điều Trị Thay Thế Thận: Vấn Đề Lâm Sàng – ĐHYD HCM 9/2019 Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tới mọi người tài liệu lọc màng bụng.…

CRRT Lọc Máu Liên Tục – Bệnh Viện 115
Cẩm Nang Kỹ Thuật Lọc Màng Bụng – Bộ Y Tế Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tổn Thương Thận Cấp và Điều Trị Thay Thế Thận: Vấn Đề Lâm Sàng – ĐHYD HCM 9/2019 YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tập tài liệu lọc máu…