Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm
Phần Mềm Học XQuang Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Lúc trước, YhocData đã giới thiệu các bạn phần mềm học đọc X-Quang thuần việt viết bởi bác sĩ Bảo Phi. Hôm nay, page xin tiếp tục với bộ phần…

Hướng Dẫn Đọc CT Sọ Não Cơ Bản
Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Hôm nay, YhocData vừa tìm được tài liệu khá hay về CT scan sọ não. Hướng dẫn đọc CT sọ não cơ bản. Tài liệu…

Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019
Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Tài liệu ôn tập phân tích các hình ảnh lâm sàng 2019. Phân tích các phim XQuang, CT-scan, MRI và siêu âm. Bộ tài liệu…

Giáo Trình CT-Scan Bệnh Viện Việt Đức
Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Hướng Dẫn Đọc CT Sọ Não Cơ Bản YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn quyển sách hình ảnh học CT Scan. Giáo trình CT Scan bệnh viện Việt Đức. Tài liệu…

Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM
Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Lần trước, YhocData đã chia sẻ các bạn bài giảng khoá cận lâm sàng hè trường y Phạm Ngọc Thạch. Hôm nay, chúng mình xin chia sẻ khoá…