Hình Ảnh Học Sọ Não
[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Hình Ảnh Học Bụng Chậu – BS. Đoàn Thị Hiếu Đức [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Cắt Lớp Vi Tính Toàn Thân CT Chấn Thương Đầu Hình Ảnh Học Sọ Não. Tài liệu chẩn đoán hình ảnh mới được YhocData tìm thấy và chia sẻ. Trình bày sâu về kiến…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Cắt Lớp Vi Tính Toàn Thân
[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Hình Ảnh Học Bụng Chậu – BS. Đoàn Thị Hiếu Đức [Sách Dịch] Giải Phẩu Cắt Lớp CT Và MRI: Phần Cột Sống – Chân – Tay [Sách Dịch] Giải Phẩu Cắt Lớp CT Và MRI: Phần Ngực Bụng Chậu Hướng Dẫn Đọc Cắt Lớp Vi Tính Toàn Thân. Hôm…

CT Chấn Thương Đầu
Hình Ảnh Học Sọ Não [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Hình Ảnh Học Bụng Chậu – BS. Đoàn Thị Hiếu Đức [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Cắt Lớp Vi Tính Toàn Thân CT Chấn Thương Đầu. Một tài liệu chẩn đoán hình ảnh chuyên khoa về CT-scan vùng đầu. Một trong những cận lâm sàng…