Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison Tổng Hợp Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Đại Học Y Khoa Huế Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án – HMU Bộ trắc nghiệm sinh lý bệnh có đáp án. Được trình bày theo chương cụ thể. Giúp người đọc dễ học, dễ rèn luyện kiến thức…

[Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Harrison Nội Khoa [Sách Dịch] Dịch Điện Giải Và Toan Kiềm – BS Phạm Hoàng Thiên Một cuốn sách hay về rối loạn thăng bằng kiềm toan, điện giải. Sách được dịch thuật từ cuốn “Acid-Base, Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple” khá là nổi tiếng.…

[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison
[Sách Dịch] Harrison Nội Khoa [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải [Bản Dịch] Trắc Nghiệm Sinh Lý Guyton Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison. YhocData đã chia sẻ cuốn textbook Harrison Nội Khoa tiếng Việt. Nay tiếp tục giới thiệu các bạn cuốn dịch trắc nghiệm Harrison đồ sộ này.…

[Sách Dịch] Harrison Nội Khoa
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải [Sách Dịch] Dịch Điện Giải Và Toan Kiềm – BS Phạm Hoàng Thiên Cuốn kinh thánh nội khoa Harrison Manual Of Medicine đã được dịch sang tiếng việt phục vụ cho bạn đọc. Bao gồm 18…

Tổng Hợp Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Đại Học Y Khoa Huế
Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison Trắc Nghiệm Mô Phôi Tổng Hợp YHocData.Com xin giới thiệu các bạn đó trắc nghiệm sinh lý bệnh của đại học y khoa huế. Gồm nhiều phần: đại cương, thăng bằng kiềm toan, thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, vấn…

Giáo Trình Sinh Lý Bệnh – ĐHYD Huế
Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison Hôm nay, YhocData xin chia sẻ đến mọi người tập tài liệu mới được sưu tầm. Giáo Trình Sinh Lý Bệnh. Đây là tập tài liệu đào tạo…