[Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP
[Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Harrison Nội Khoa Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP. YhocData xin giới thiệu và chia sẻ lại mọi người quyển sách có giá trị này. Sách được các bạn…

Giáo Trình Sinh Lý Bệnh Học – ĐH Y Hà Nội
[Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải YhocData xin chia sẻ tới mọi người quyển sách mới về sinh lý bệnh học. Đây là cuốn sách được biên soạn…

Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison Tổng Hợp Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Đại Học Y Khoa Huế Test Trắc Nghiệm Nhi Khoa Full Bộ trắc nghiệm sinh lý bệnh có đáp án. Được trình bày theo chương cụ thể. Giúp người đọc dễ học, dễ rèn luyện kiến thức sinh lý bệnh. Đáp…

[Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải
[Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Harrison Nội Khoa Một cuốn sách hay về rối loạn thăng bằng kiềm toan, điện giải. Sách được dịch thuật từ cuốn “Acid-Base, Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple” khá là nổi tiếng.…

[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison
[Sách Dịch] Harrison Nội Khoa [Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison. YhocData đã chia sẻ cuốn textbook Harrison Nội Khoa tiếng Việt. Nay tiếp tục giới thiệu các bạn cuốn dịch…

[Sách Dịch] Harrison Nội Khoa
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Acid-base Fluids and Electrolytes Made Ridiculously Simple Tiếng Việt – CTUMP [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải Cuốn kinh thánh nội khoa Harrison Manual Of Medicine đã được dịch sang tiếng việt phục vụ cho bạn đọc. Bao gồm 18…

Tổng Hợp Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Đại Học Y Khoa Huế
Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison Trắc Nghiệm Mô Phôi Tổng Hợp YHocData.Com xin giới thiệu các bạn đó trắc nghiệm sinh lý bệnh của đại học y khoa huế. Gồm nhiều phần: đại cương, thăng bằng kiềm toan, thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, vấn…