Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine)
[Bản Dịch] BarCharts QuickStudy Anatomy – Thuật Ngữ Giải Phẩu [Sách Dịch] Văn Phong Khoa Học Trong Y Khoa – BS Quản Anh Dũng [Sách Dịch] Thuật Ngữ Y Khoa Căn Bản 2018 – Tiếng Anh Y Khoa Một quyển giáo trình tiếng anh y khoa hay được YhocData sưu tầm được và chia sẻ…

Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá
Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa Ngày nay, tiếng anh càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành y tế chúng ta. Không chỉ giúp các y bác sĩ trao đổi thông tin,…

Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán
Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá [Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học Hôm nay YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người tài liệu y học về triệu chứng. Từ điển triệu chứng học và chẩn đoán…

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa
Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ mọi người quyển sách tiếng anh y khoa. Cẩm nang người dịch tiếng anh y khoa. Giúp người…

Sổ Tay Luyện Dịch Tài Liệu Y Khoa
Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán Sổ tay luyện dịch tài liệu y khoa. Một nguồn tư liệu học thuật ngữ y khoa tốt cho mọi người. YhocData xin chia sẻ tới các…