Sổ Tay Tiếng Anh Y Khoa
Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá Hôm nay, YhocData sưu tầm được tài liệu về thuật ngữ y khoa tiếng anh rất hay. YhocData xin chia sẻ lại cho mọi người tập…

Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa
Sổ Tay Tiếng Anh Y Khoa Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách dịch về tiếng anh y khoa. SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (A HANDBOOK FOR MEDICAL ENGLISH LEARNERS).…

Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine)
[Bản Dịch] BarCharts QuickStudy Anatomy – Thuật Ngữ Giải Phẩu [Sách Dịch] Văn Phong Khoa Học Trong Y Khoa – BS Quản Anh Dũng [Sách Dịch] Thuật Ngữ Y Khoa Căn Bản 2018 – Tiếng Anh Y Khoa Một quyển giáo trình tiếng anh y khoa hay được YhocData sưu tầm được và chia sẻ…

Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ Và Y Tá
Sổ Tay Tiếng Anh Y Khoa Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Ngày nay, tiếng anh càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành y tế chúng ta. Không chỉ giúp các y bác sĩ trao đổi thông tin, đọc…

Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán
Sổ Tay Lâm Sàng 2019 Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân Kỹ Năng Trình Bệnh – BS. Nguyễn Đình Vân VietMD Hôm nay YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người tài liệu y học về triệu chứng. Từ điển triệu chứng học và…

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa
Sổ Tay Tiếng Anh Y Khoa Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ mọi người quyển sách tiếng anh y khoa. Cẩm nang người dịch tiếng anh y khoa. Giúp người đọc dịch thuật…

Sổ Tay Luyện Dịch Tài Liệu Y Khoa
Sổ Tay Tiếng Anh Y Khoa Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa Tiếng Anh Y Khoa: Kỹ Năng Giao Tiếp (English in Medicine) Sổ tay luyện dịch tài liệu y khoa. Một nguồn tư liệu học thuật ngữ y khoa tốt cho mọi người. YhocData xin chia sẻ tới các bạn. Tài liệu…