Ngoại Khoa Ống Tiêu Hóa – ĐHYD HCM
Phác Đồ Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Viện Bình Dân 2019 Điều Trị Ngoại Khoa Tiêu Hoá – ĐHYD HCM Phẫu Thuật Gan Mật – GS. Tôn Thất Bách Sách Ngoại Khoa Ống Tiêu Hóa – ĐH Y Dược TPHCM. Ngoại Tiêu hóa là một chuyên ngành của ngoại khoa. Tập trung…

Bệnh Lý Viêm Tuỵ
Ngoại Khoa Ống Tiêu Hóa – ĐHYD HCM Xuất Huyết Tiêu Hoá: Một Số Vấn Đề Trong Cấp Cứu Cập Nhật Chẩn Đoán, Tiên Lượng Và Điều Trị Viêm Tuỵ Cấp 2020 YhocData vừa sưu tầm được tài liệu hay nên chia sẻ lại mọi người. Bệnh Lý Viêm Tuỵ. Tài liệu này khá ngắn…