Giáo Trình Sau Đại Học Bệnh Tiêu Hoá Gan Mật
Hướng Dẫn Điều Trị Một Số Bệnh Lý Tiêu Hoá Thường Gặp – BV Bạch Mai Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tài Liệu Hội Nghị Tiêu Hoá Toàn Quốc 2019 Giáo Trình Sau Đại Học Bệnh Tiêu Hoá Gan Mật. Hôm nay, YhocData xin giới thiệu…

Hướng Dẫn Điều Trị Một Số Bệnh Lý Tiêu Hoá Thường Gặp – BV Bạch Mai
Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Phác Đồ Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Viện Bình Dân 2019 [Bài Dịch] Guidelines 2019 WSES – Cập Nhật Điều Trị Viêm Tuỵ Cấp Nặng Hướng Dẫn Điều Trị Một Số Bệnh Lý Tiêu Hoá Thường Gặp –…

Tài Liệu Hội Nghị Tiêu Hoá Toàn Quốc 2019
Nhiễm Khuẩn Huyết Từ Nhiễm Khuẩn Ổ Bụng – 13/12/2019 BV Chợ Rẫy Cập Nhật Chẩn Đoán, Tiên Lượng Và Điều Trị Viêm Tuỵ Cấp 2020 Cập Nhật Hồi Sức Dịch Ở Bệnh Nhân Viêm Tuỵ Cấp 2020 Tổng hợp tài liệu báo cáo tại hội nghị tiêu hoá quốc tế toàn quốc 2019. Hội…

Nhiễm Khuẩn Huyết Từ Nhiễm Khuẩn Ổ Bụng – 13/12/2019 BV Chợ Rẫy
Cập Nhật Hồi Sức Dịch Ở Bệnh Nhân Viêm Tuỵ Cấp 2020 Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019 Tài liệu bài giảng mới cập nhật từ chương trình đào tạo liên tục CME. Được phối hợp…

Ngoại Khoa Ống Tiêu Hóa – ĐHYD HCM
Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Phác Đồ Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Viện Bình Dân 2019 Điều Trị Ngoại Khoa Tiêu Hoá – ĐHYD HCM Sách Ngoại Khoa Ống Tiêu Hóa – ĐH Y Dược TPHCM. Ngoại Tiêu hóa là một chuyên ngành…