Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM
Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Lần trước, YhocData đã chia sẻ các bạn bài giảng khoá cận lâm sàng hè trường y Phạm Ngọc Thạch. Hôm nay, chúng mình xin chia sẻ khoá…

Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Sổ Tay Giúp Trí Nhớ Cận Lâm Sàng Một tập tài liệu hay được biên soạn bởi Trương Hữu Tài. Sổ tay ghi nhận cận lâm sàng.  Sau đây là một đoạn chia sẻ từ…

Khí Máu Động Mạch 2021 – BS Phạm Ngọc Minh
[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Sách Dịch] Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Thông Khí Nhân Tạo [Sách Dịch] Marino Sổ Tay Lâm Sàng ICU – The Little ICU Book Khí Máu Động Mạch 2021 – BS Phạm Ngọc Minh. Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ…

Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Hôm nay, YhocData sưu tầm được bộ bài giảng mới. Khóa cận lâm sàng của Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là bộ bài giảng mới…

Sổ Tay Giúp Trí Nhớ Cận Lâm Sàng
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT YhocData tiếp tục chia sẻ mọi người quyển sổ tay cận lâm sàng mới. Bao gồm các ghi chú tóm tắt các xét nghiệm, cách đọc điện tâm…

Sổ Tay Cận Lâm Sàng
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Khí Máu Động Mạch 2021 – BS Phạm Ngọc Minh Sổ tay cận lâm sàng. Một tài liệu có nội dung ngắn gọn, trọng tâm. Giải thích nhanh chóng các kết quả, ý nghĩa các xét nghiệm thường…