[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch
[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Sách Dịch] Văn Phong Khoa Học Trong Y Khoa – BS Quản Anh Dũng [Sách Dịch] First Aid Fast for Babies and Children – Sơ Cứu Ban Đầu Trẻ Nhỏ Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch. Sách được dịch từ cuốn “Arterial Blood…

Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu
Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Tài liệu phân tích các xét nghiệm sinh hoá thường gặp trên lâm sàng. Chúng thật sự hữu ích, giúp các sinh viên và bác sĩ tra cứu nhanh,…

Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc
  Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng Các Xét Nghiệm Thường Quy Áp Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng – Bản 2013 [Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020 Tài liệu Các Xét Nghiệm Đông Máu. Một nguồn kiến thức đáng quý được bác sĩ nội trú Phan Trúc chia sẻ. Tài liệu giúp chúng…

Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng
Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM YhocData xin chia sẻ mọi người tập tài liệu mới. Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng. Tập hợp các xét nghiệm thường gặp thực tế. Cách phân…