Sổ Tay Cận Lâm Sàng
[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Các Xét Nghiệm Thường Quy Áp Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng – Bản 2013 Các Xét Nghiệm Thường Quy Áp Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng Sổ tay cận lâm sàng. Một tài liệu có nội dung ngắn gọn, trọng tâm. Giải thích…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch
[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Bài Dịch] Một Số Đặc Điểm Các Nhóm Kháng Sinh Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch. Sách được dịch từ cuốn “Arterial Blood Gases Made Easy”. Một cuốn sách hướng…

Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu
Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Tài liệu phân tích các xét nghiệm sinh hoá thường gặp trên lâm sàng. Chúng thật sự hữu ích, giúp các sinh viên và bác sĩ tra cứu nhanh,…

Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc
  Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng Sổ Tay Cận Lâm Sàng [Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Tài liệu Các Xét Nghiệm Đông Máu. Một nguồn kiến thức đáng quý được bác sĩ nội trú Phan Trúc chia sẻ. Tài liệu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về…