[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch
[Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Sách Dịch] Sổ Tay Nội Khoa – Pocket Medicine [Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch. Sách được dịch từ cuốn “Arterial Blood Gases Made Easy”. Một cuốn sách hướng dẫn các bước đọc khí…

Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu
Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Tài liệu phân tích các xét nghiệm sinh hoá thường gặp trên lâm sàng. Chúng thật sự hữu ích, giúp các sinh viên và bác sĩ tra cứu nhanh,…

Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc
Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu Tài liệu Các Xét Nghiệm Đông Máu. Một nguồn kiến thức đáng quý được bác sĩ nội trú Phan Trúc chia sẻ. Tài liệu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về…

Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng
Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM YhocData xin chia sẻ mọi người tập tài liệu mới. Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng. Tập hợp các xét nghiệm thường gặp thực tế. Cách phân…

Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng
Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc Khí Máu Động Mạch Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu Tài liệu về đông máu và ứng dụng trong lâm sàng của nó. YhocData hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tập tài liệu này. Sách được biên…

Sổ Tay Ghi Nhận Cận Lâm Sàng
Phân Tích Các Xét Nghiệm Sinh Hoá Máu Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Một tập tài liệu hay được biên soạn bởi Trương Hữu Tài. Sổ tay ghi nhận cận lâm sàng.  Sau đây là một đoạn chia sẻ từ tác…