[Sách Dịch] Hướng Dẫn Điều Trị Kháng Sinh Theo Kinh Nghiệm – Bản Đẹp
[Sách Dịch] Thở Máy – Thông Khí Cơ Học Cấp Cứu Kinh Nghiệm Lâm Sàng Và Các Lỗi Thường Gặp [Sách Dịch] Hướng Dẫn Căn Bản Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians [Sách Dịch] Hướng Dẫn Điều Trị Kháng Sinh Theo Kinh Nghiệm – Bản Đẹp. Tài liệu hướng dẫn thực hành…

[Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản South Asian
[Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản Thứ 7th [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pharmacology 2020 Cẩm Nang Dùng Thuốc Trong ICU – Handbook of Drugs in Intensive Care [Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản South Asian. Từ “dược học” có nguồn gốc từ các từ pharmakon, có nghĩa là “thuốc” và logus,…

[Ngoại Văn] Lippincott  Illustrated Reviews Pharmacology Bản Thứ 7th
[Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản South Asian [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pharmacology 2020 Cẩm Nang Dùng Thuốc Trong ICU – Handbook of Drugs in Intensive Care [Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản Thứ 7th. Tài nguyên súc tích này có văn bản rõ ràng, hiệu quả và hàng trăm hình…

Dược Lâm Sàng – Nguyễn Hữu Đức
[Sách Dịch] Hướng Dẫn Căn Bản Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians [Sách Dịch] Hướng Dẫn Điều Trị Kháng Sinh Theo Kinh Nghiệm – Bản Đẹp [Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản South Asian Dược Lâm Sàng – Nguyễn Hữu Đức. Hôm nay, YhocData xin tiếp tục chia sẻ đến mọi…

Dược Lâm Sàng – Bộ Y Tế
[Sách Dịch] Hướng Dẫn Căn Bản Kháng Sinh Lâm Sàng – Antibiotic Basics For Clinicians [Sách Dịch] Hướng Dẫn Điều Trị Kháng Sinh Theo Kinh Nghiệm – Bản Đẹp [Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản South Asian Dược Lâm Sàng – Bộ Y Tế. Tài liệu dược lý học ứng dụng trên lâm sàng.…