Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang
Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh – ĐHYD Huế [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Xương Khớp [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng – Bản FULL YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách vừa được sưu tầm về chẩn đoán hình ảnh. Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang. Cung cấp nền kiến thức cơ…

Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh – ĐHYD Huế
Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM YhocData xin chia sẻ tài liệu mới được sưu tầm. Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh của trường Đại học Y Dược Huế. Tài…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Xương Khớp
[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng – Bản FULL [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Ngực X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology YhocData xin tiếp tục chia sẻ quyển sách về XQuang tiếp theo trong series hay ho này. Hướng Dẫn Đọc XQuang Cơ Xương Khớp. Quyển sách dịch được biên soạn…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng – Bản FULL
[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Xương Khớp [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Ngực X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology Hôm nay, YhocData xin chia sẻ mọi người tài liệu dịch thuật mới nhất được tìm thấy. Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng. Là một tài liệu hay về cách tiếp cận các…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Ngực
[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Xương Khớp [Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng – Bản FULL X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology Một cuốn sách được dịch thuật từ : “Chest Xrays for Medical Students” của bác sĩ Lê Trọng Nhân chia sẻ. Cuốn sách hướng dẫn người đọc các bước…

Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019
Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Tài liệu ôn tập phân tích các hình ảnh lâm sàng 2019. Phân tích các phim XQuang, CT-scan, MRI và siêu âm. Bộ tài…