Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM
Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Lần trước, YhocData đã chia sẻ các bạn bài giảng khoá cận lâm sàng hè trường y Phạm Ngọc Thạch. Hôm nay, chúng mình xin chia sẻ khoá…

X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology
[Sách Dịch] Core Radiology: Tiếp Cận Chẩn Đoán Hình Ảnh Qua Thị Giác [Sách Dịch] 100 Ca Lâm Sàng X-Quang Ngực [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Hình Ảnh Học Bụng Chậu – BS. Đoàn Thị Hiếu Đức Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tới các bạn một quyển sách dịch mới khác về hình ảnh…

Giải Phẫu XQuang – Bộ Y Tế
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology [Sách Dịch] Core Radiology: Tiếp Cận Chẩn Đoán Hình Ảnh Qua Thị Giác Hôm nay YhocData vừa tìm được một tài liệu khá hay chẩn đoán hình ảnh Xquang. Giải phẫu X-Quang. Tài liệu đào tạo kỹ…

Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp Hôm nay, YhocData sưu tầm được bộ bài giảng mới. Khóa cận lâm sàng của Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là bộ bài giảng mới…

Thực Hành XQuang Ngực
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology Giải Phẫu XQuang – Bộ Y Tế Hôm nay, YhocData xin chia sẻ các bạn một quyển sách về đọc X-Quang ngực trong lâm sàng. Sách được biên soạn bởi TS. BS Nguyễn Văn Thành – Khoa…

[Sách Dịch] 100 Ca Lâm Sàng X-Quang Ngực
[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Hình Ảnh Học Bụng Chậu – BS. Đoàn Thị Hiếu Đức X-Quang Ngực Từ A -Z: Chest A-Z Radiology [Sách Dịch] Core Radiology: Tiếp Cận Chẩn Đoán Hình Ảnh Qua Thị Giác Một cuốn sách dịch hay khác về hướng dẫn đọc X-Quang ngực. Một trong những cận lâm sàng…