100 Ca Lâm Sàng X-Quang Hay
Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT Tiếp tục cận lâm sàng về đọc và phân tích XQuang. Một cận lâm sàng phải biết trên lâm sàng. Để tiếp nối bài giảng phân tích hình ảnh…

Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản
Bài Giảng Cận Lâm Sàng Hè 2019 – ĐHYD HCM Bài Giảng Cận Lâm sàng Hè 2019 – ĐHYK PNT 100 Ca Lâm Sàng X-Quang Hay Bài giảng phân tích Xquang ngực cơ bản được giảng giải bởi TS.BS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch của Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam. Bài giảng…

Chẩn Đoán Hình Ảnh Thật Đơn Giản
100 Ca Lâm Sàng X-Quang Hay Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Phần Mềm Học XQuang Chẩn Đoán Hình Ảnh Thật Đơn Giản. Một tập tài liệu dịch thuật hay được YhocData sưu tầm được, xin chia sẻ với mọi người. Hướng dẫn bước tiếp cận phân tích Xquang có hiệu quả, hợp lý. YhocData…

Phần Mềm Học XQuang
Phần Mềm Học CT – MRI – Siêu Âm Trọn Bộ Phần Mềm Atlas Giải Phẩu 3D [Bản Windows] Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản X-Quang là một trong những cận lâm sàng đầu tay, cực kỳ quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh.  Hầu hết các sinh viên y khoa đi lâm sàng…

Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang
100 Ca Lâm Sàng X-Quang Hay Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Chẩn Đoán Hình Ảnh Thật Đơn Giản YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách vừa được sưu tầm về chẩn đoán hình ảnh. Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang. Cung cấp nền kiến thức cơ bản về hình ảnh học xquang. Đi từ…

Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh – ĐHYD Huế
Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản Phần Mềm Học XQuang Trắc Nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh Có Đáp Án Tổng Hợp YhocData xin chia sẻ tài liệu mới được sưu tầm. Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh của trường Đại học Y Dược Huế. Tài liệu bao gồm khoảng 135 trang. Khái quát những kiến…