Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang
YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách vừa được sưu tầm về chẩn đoán hình ảnh. Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang. Cung cấp nền kiến thức cơ bản về hình ảnh học xquang. Đi từ những nguyên lí tới vận dụng cụ thể. Hướng dẫn người đọc trình tự phân tích một phim chụp…

Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh – ĐHYD Huế
YhocData xin chia sẻ tài liệu mới được sưu tầm. Giáo Trình Chẩn Đoán Hình Ảnh của trường Đại học Y Dược Huế. Tài liệu bao gồm khoảng 135 trang. Khái quát những kiến thức căn bản chẩn đoán hình ảnh y khoa. Những kĩ năng đọc Xquang ngực, xương khớp, bụng… đề tập trung…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Xương Khớp
YhocData xin tiếp tục chia sẻ quyển sách về XQuang tiếp theo trong series hay ho này. Hướng Dẫn Đọc XQuang Cơ Xương Khớp. Quyển sách dịch được biên soạn khá đầy đủ, dịch thuật từ quyển Musculoskeletal X rays for Medical Students. Tài liệu đầy đủ full màu, hình ảnh đẹp. Bao gồm khoảng…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng – Bản FULL
Hôm nay, YhocData xin chia sẻ mọi người tài liệu dịch thuật mới nhất được tìm thấy. Hướng Dẫn Đọc XQuang Bụng. Là một tài liệu hay về cách tiếp cận các phim XQuang bụng cơ bản. Tài liệu hướng dẫn các bước đọc, phân tích tránh bỏ sót các tổn thương dễ sót trên…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Đọc XQuang Ngực
Một cuốn sách được dịch thuật từ : “Chest Xrays for Medical Students” của bác sĩ Lê Trọng Nhân chia sẻ. Cuốn sách hướng dẫn người đọc các bước tiếp cận một hình ảnh Xquang sao cho phù hợp. Với đối tượng là các bạn sinh viên y khoa, các bác sĩ đang muốn tiếp…