Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ
Bài Tự Soạn Nội Tim Mạch Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng Bộ tài liệu tự biên soạn quý giá được chia sẻ đến các bạn sinh viên y khoa cả nước. Tác giả là anh bác…

Bài Tự Soạn Nội Tim Mạch
Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Bài Giảng Xử Trí Cấp Cứu Đột Quỵ Khó – Bệnh Viện ĐHYD 9/2019 [Sách Dịch] Tăng Huyết Áp Kháng Trị – BS Phạm Hoàng Thiên Bài bài soạn đồ sộ về nội tim mạch của bạn Võ Công Định chia sẻ…

Harrison’s Principles of Internal Medicine 20th edition
[Sách Dịch] Tăng Huyết Áp Và Tổn Thương Cơ Quan Đích – BS Phạm Hoàng Thiên Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Bài Giảng Xử Trí Cấp Cứu Đột Quỵ Khó – Bệnh Viện ĐHYD 9/2019 Nội dung được sửa đổi kỹ lưỡng. Bao gồm nhiều đột phá…

[Sách Dịch] Tăng Huyết Áp Kháng Trị – BS Phạm Hoàng Thiên
[Sách Dịch] Tăng Huyết Áp Và Đột Quỵ: Bệnh Sinh Và Cách Xử Trí [Sách Dịch] Tăng Huyết Áp Và Tổn Thương Cơ Quan Đích – BS Phạm Hoàng Thiên Bài Giảng Xử Trí Cấp Cứu Đột Quỵ Khó – Bệnh Viện ĐHYD 9/2019 Tăng Huyết Áp Kháng Trị. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ…