[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Giải Phẩu
[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Và Các Vấn Đề Sinh Lý Học [Sách Dịch] Cấp Cứu Nhi khoa: Tiếp Cận Case Lâm Sàng [Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Hôm nay, mình xin chia sẻ các bạn cuốn Ca Lâm Sàng Giải Phẫu. Một quyển sách dịch từ các bạn…

Bài Giảng Giải Phẫu Học Full Bộ 2 Tập – ĐHYD HCM
[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Giải Phẩu Atlas Giải Phẩu Người: Chú Giải Và Trắc Nghiệm Trắc Nghiệm Giải Phẫu Có Đáp Án – ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh Tập sách bài giảng giải phẫu học của Đại học Y Dược Hồ Chí Minh. Là tài liệu giảng dạy của sinh…

Atlas Giải Phẩu Người: Chú Giải Và Trắc Nghiệm
Trắc Nghiệm Giải Phẫu Có Đáp Án – ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh Đề Thi Trắc Nghiệm Giải Phẫu Có Đáp Án – ĐH Y Hà Nội Trắc Nghiệm Giải Phẩu Có Đáp Án 1000 Câu Hôm nay dạo vòng internet, bắt gặp cuốn atlas sách dịch từ cuốn giải phẩu Grant. Một…

Atlas Giải Phẫu Người Netter
[Sách Dịch] Atlas Giải Phẩu Ngoại Khoa – Surgical Anatomy Atlas Giải Phẩu Người W.Rohen (Hình Ảnh Thực Tập Trên Xác) [Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Giải Phẩu Một trong những cuốn sách đầu tay, bắt buộc phải có đối với bất kỳ sinh viên y khoa nào. Atlas giải phẩu người Netter…