[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison
[Sách Dịch] Harrison Nội Khoa [Bản Dịch] Trắc Nghiệm Sinh Lý Guyton [Sách Dịch] Các Vấn Đề Toan – Kiềm Dịch Và Điện Giải Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison. YhocData đã chia sẻ cuốn textbook Harrison Nội Khoa tiếng Việt. Nay tiếp tục giới thiệu các bạn cuốn dịch trắc nghiệm Harrison đồ sộ này.…

[Bản Dịch] Trắc Nghiệm Sinh Lý Guyton
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Harrison Nội Khoa [Bản Dịch] Essentials of Anatomy and Physiology: Giải Phẩu – Sinh Lý Trắc Nghiệm Sinh Lý Guyton. YhocData đã chia sẻ các bạn cuốn sách Guyton sinh lý tiếng việt hoàn chỉnh. Là một trong những tài liệu về sinh lý khá nổi…

Trắc Nghiệm Giải Phẫu 577 Câu – Y Cần Thơ
Bộ 29 Đề Thi Giải Phẩu Có Đáp Án Trắc Nghiệm Giải Phẩu Đúng/Sai Câu Hỏi Điền Khuyết Giải Phẫu Trắc Nghiệm Giải Phẫu 577 Câu – Y Cần Thơ. YhocData xin chia sẻ tới mọi người bộ câu hỏi lượng giá mới sưu tầm. Bộ câu hỏi giải phẫu được phân bổ theo từng…

Trắc Nghiệm Mô Phôi Tổng Hợp
Trắc Nghiệm Mô Phôi Có Đáp Án Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Có Đáp Án Atlas Mô Phôi: Hình Ảnh Thực Tập Nhằm đáp ứng yêu cầu các bạn đã liên hệ qua Fanpage. Hôm nay, YhocData tiếp tục share bộ tài liệu đồ sộ của Mô Phôi được sưu tầm từ rất nhiều trường…

Trắc Nghiệm Giải Phẫu Bệnh Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Mô Phôi Tổng Hợp Trắc Nghiệm Phẩu Thuật Thực Hành Có Đáp Án Ngân Hàng Đề Thi Vi Sinh – Y Duy Tân Hôm nay, YhocData xin tiếp tục chia sẻ các bạn tập câu hỏi trắc nghiệm có đáp án của bộ môn Giải Phẫu Bệnh. Tổng cộng hơn 250 câu hỏi…

Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Tổng Hợp
Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án Full Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Có Đáp Án – HMU [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison Trắc Nghiệm Dịch Tễ Học Tổng Hợp. YhocData xin giới thiệu một bộ tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm lượng giá mới của bộ môn dịch tễ học.…