Guidelines Chẩn Đoán Và Quản Lý Thuyên Tắc Phổi ESC 2019 – BS. Lê Việt Trân
YhocData vừa tiếp tục sưu tầm được một bản dịch guidelines về thuyên tắc phổi. Guidelines Chẩn Đoán Và Quản Lý Thuyên Tắc Phổi theo khuyến cáo ESC 2019. Được dịch thuật bởi bác sĩ Lê Việt Trân. Sau đây là đoạn trích giới thiệu từ bản dịch các bạn tham khảo: “Hiệp hội Tim…

[Bản Dịch] Guidelines Cập Nhật Tăng Huyết Áp 2020 Canada
Hôm nay, YhocData xin chia sẻ các bạn một tài liệu mới nóng hổi. Tài liệu dịch thuật của hội nghiên cứu trẻ về tăng huyết áp Việt Nam. Bản dịch cập nhật Guidelines Cập Nhật Tăng Huyết Áp 2020 Canada. Sau đây là phần tóm tắt tài liệu được trích dẫn các bạn tham…