Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn
Phẫu Thuật Cấp Cứu Tim Mạch Và Lồng Ngực – GS. Đặng Hanh Đệ Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Điều Trị Học Ngoại Khoa Lồng Ngực Tim Mạch – ĐHYD HCM Một quyển sách của nước ta về phẩu thuật mạch máu. YhocData sưu tầm được…