Lâm Sàng Huyết Học
Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người tài liệu mới. Lâm sàng huyết học. Tài liệu gồm khoảng hơn 500 trang chia làm 9 chương sách. Bao quát hầu hết các bệnh huyết học tạo máu, miễn dịch. Bắt đầu từ chương huyết học cơ bản đến các chương bệnh…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Quản Lý Lâm Sàng THALASSEMIA
Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ mọi người tài liệu dịch về Thalassemia. Hướng dẫn quản lý lâm sàng thalassemia. Tài liệu được dịch thuật từ ”GUIDELINES FOR THE CLINICAL MANAGEMENT OF THALASSEMIA. Do đội ngũ y bác sĩ, giảng viên trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh và Nhi Đồng…

Tài Liệu Hội Nghị Khoa Học Sức Khoẻ Quốc Tế 12/2019 – ĐHYD Cần Thơ
Hội nghị Khoa học Sức khoẻ Quốc tế tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (International Health Sciences Conference). Hội nghị vừa mới được tổ chức ngày 6/12/2019. Bao gồm nhiều chuyên khoa khác nhau được báo cáo. Những cập nhật, điểm mới trong kĩ thuật điều trị được đề cập. Mọi người có…