[Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020
[Ngoại Văn] Medicine Update Volume 31 Bản 2021 [Ngoại Văn] Bộ Sách 7 Quyển Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes 2021 Tài Liệu Hội Nghị Khoa Học Sức Khoẻ Quốc Tế 12/2019 – ĐHYD Cần Thơ [Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020. American Society of Hematology Education Program. Huyết học 2020 là một bộ sưu…

Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc
  Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng Sổ Tay Cận Lâm Sàng [Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Tài liệu Các Xét Nghiệm Đông Máu. Một nguồn kiến thức đáng quý được bác sĩ nội trú Phan Trúc chia sẻ. Tài liệu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về…

[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu
[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Nội Khoa [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Và Các Vấn Đề Sinh Lý Học [Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Giải Phẩu Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người quyển sách dịch mới. Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu…

Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng
Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc Sổ Tay Cận Lâm Sàng [Sách Dịch] Khí Máu Động Mạch: Tiếp Cận Case Lâm Sàng Tài liệu về đông máu và ứng dụng trong lâm sàng của nó. YhocData hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tập tài liệu này. Sách được biên soạn…

Lâm Sàng Huyết Học
Tài Liệu Hội Nghị Khoa Học Sức Khoẻ Quốc Tế 12/2019 – ĐHYD Cần Thơ [Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020 Xử Trí Biến Chứng Chảy Máu Liên Quan Đến Thuốc Chống Huyết Khối Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người tài liệu mới. Lâm sàng huyết học. Tài liệu…