[Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020
[Ngoại Văn] Tarascon Pediatric Emergency Pocketbook 2021 Bản Thứ 7th [Ngoại Văn] Handbook of Critical and Intensive Care Medicine Bản Thứ 4th [Ngoại Văn] Pilbeam Mechanical Ventilation Bản Thứ 7th [Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020. American Society of Hematology Education Program. Huyết học 2020 là một bộ sưu tập 92 các bài báo được…

Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc
  Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng Các Xét Nghiệm Thường Quy Áp Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng – Bản 2013 [Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020 Tài liệu Các Xét Nghiệm Đông Máu. Một nguồn kiến thức đáng quý được bác sĩ nội trú Phan Trúc chia sẻ. Tài liệu giúp chúng…

[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu
[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Nội Khoa [Sách Dịch] Tăng Huyết Áp Kháng Trị – BS Phạm Hoàng Thiên [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Nhi Khoa Cấp Cứu – Pediatric Emergency Medicine 2019 Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người quyển sách dịch mới. Ca Lâm Sàng Phân…

Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng
Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc Các Xét Nghiệm Thường Quy Áp Dụng Trong Thực Hành Lâm Sàng – Bản 2013 [Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020 Tài liệu về đông máu và ứng dụng trong lâm sàng của nó. YhocData hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tập tài liệu…

Lâm Sàng Huyết Học
[Ngoại Văn] ASH Hematology Bản 2020 Xử Trí Biến Chứng Chảy Máu Liên Quan Đến Thuốc Chống Huyết Khối Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người tài liệu mới. Lâm sàng huyết học. Tài liệu gồm khoảng hơn 500 trang chia…