Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc
  Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu Tài liệu Các Xét Nghiệm Đông Máu. Một nguồn kiến thức đáng quý được bác sĩ nội trú Phan Trúc chia sẻ. Tài liệu giúp chúng ta…

[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu
[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Nội Khoa [Sách Dịch] Cấp Cứu Nội Khoa Bộ Sách Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người quyển sách dịch mới. Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu bản tiếng việt. Sách được chuyển…

Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng
Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc Ôn Thi Tốt Nghiệp Biện Luận Cận Lâm Sàng [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu Tài liệu về đông máu và ứng dụng trong lâm sàng của nó. YhocData hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tập tài liệu này.…

Lâm Sàng Huyết Học
Các Xét Nghiệm Đông Máu – BSNT Phan Trúc [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Phân Tích Rối Loạn Đông Máu Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người tài liệu mới. Lâm sàng huyết học. Tài liệu gồm khoảng hơn 500 trang chia làm…

[Sách Dịch] Hướng Dẫn Quản Lý Lâm Sàng THALASSEMIA
[Sách Dịch] Cấp Cứu Nhi Khoa [Sách Dịch] Biểu Đồ Dạng Sóng Thở Máy Ở Trẻ Sơ Sinh – BS. Đặng Thanh Tuấn [Sách Dịch] Sổ Tay Sử Dụng Máy Thở – BS. Đặng Thanh Tuấn Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ mọi người tài liệu dịch về Thalassemia. Hướng dẫn quản…