Tạp Chí Y Học Chuyên Đề Gây Mê Hồi Sức 10/2020
Tổng Hợp Báo Cáo Hội Nghị Gây Mê Hồi Sức TP.HCM 10/2020 [Sách Dịch] Đặt Nội Khí Quản Cho Bệnh Nhân Nặng – BS Phạm Hoàng Thiên Chăm Sóc Ổn Định Trẻ Sơ Sinh Bệnh Sau Hồi Sức – Trước Chuyển Viện Tạp Chí Y Học Chuyên Đề Gây Mê Hồi Sức 10/2020. Hôm nay,…

[Sách Dịch] Đặt Nội Khí Quản Cho Bệnh Nhân Nặng – BS Phạm Hoàng Thiên
[Sách Dịch] Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Thông Khí Nhân Tạo [Sách Dịch] Thở Máy – Thông Khí Cơ Học Cấp Cứu [Sách Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu – Những Điều Cần Tránh Đặt Nội Khí Quản Cho Bệnh Nhân Nặng. Một bản tài liệu được phiên ngữ bởi Bác sĩ Phạm Hoàng Thiên…

Gây Mê Cho Bệnh Nhân COVID19 – Pocket Guide 2020
Tổng Hợp Báo Cáo Hội Nghị Gây Mê Hồi Sức TP.HCM 10/2020 Tạp Chí Y Học Chuyên Đề Gây Mê Hồi Sức 10/2020 [Sách Dịch] Đặt Nội Khí Quản Cho Bệnh Nhân Nặng – BS Phạm Hoàng Thiên Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được quyển sách gây mê hay mới nhất 2020. Tài liệu…