Tạp Chí Y Học Chuyên Đề Gây Mê Hồi Sức 10/2020
[Sách Dịch] Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Thông Khí Nhân Tạo Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tạp Chí Y Học Chuyên Đề Gây Mê Hồi Sức 10/2020. Hôm nay, YhocData xin giới…