Gây Mê Cho Bệnh Nhân COVID19 – Pocket Guide 2020
Bộ Y Tế: Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp SARS-COV-2 (COVID-19) Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) [Bài Dịch] Những Vấn Đề Tim Mạch Trong COVID-19 Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được quyển sách gây mê hay mới nhất 2020. Tài…

[Sách Dịch] Đặt Nội Khí Quản Cho Bệnh Nhân Nặng – BS Phạm Hoàng Thiên
[Sách Dịch] Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Thông Khí Nhân Tạo [Bài Dịch] Guideline Cập Nhật Điều Trị Toan Chuyển Hoá 2019 [Bài Dịch] Guidelines Xử Trí Hội Chứng Suy Hô Hấp Cấp ARDS 2019 Đặt Nội Khí Quản Cho Bệnh Nhân Nặng. Một bản tài liệu được phiên ngữ bởi Bác sĩ Phạm…