Gây Mê Cho Bệnh Nhân COVID19 – Pocket Guide 2020
Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được quyển sách gây mê hay mới nhất 2020. Tài liệu gây mê cho bệnh nhân COVID-19 của hội gây mê hồi sức Việt Nam biên soạn. Sau đây là đoạn trích giới thiệu cho mọi người tham khảo: “Lực lượng y tế trong chuyên ngành Gây mê hồi…

Kaplan Essentials of Cardiac Anesthesia for Cardiac Surgery
Kaplan Essentials of Cardiac Anesthesia for Cardiac Surgery. Được thiết kế cho cư dân, y tá và bác sĩ lâm sàng tìm kiếm câu trả lời nhanh, năng suất cao. Thay vì thông tin bách khoa thường thấy trong các tài liệu tham khảo lớn hơn thực tế. Định dạng ngắn gọn của nó giúp…