Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi
Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế Liệu Pháp Thở Oxy: Từ Cơ Sở Lý Thuyết Đến Lâm Sàng Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị COPD – GOLD 2020 Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ lại với mọi người quyển tài liệu nội…

Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế
Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi Liệu Pháp Thở Oxy: Từ Cơ Sở Lý Thuyết Đến Lâm Sàng Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị COPD – GOLD 2020 Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế. Tài liệu bệnh học hô hấp được YhocData sưu tầm và chia sẻ lại.…

Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị COPD – GOLD 2020
Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019 Tài liệu Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị COPD theo GOLD 2020. TS. BS.…