Bộ Y Tế: Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp SARS-COV-2 (COVID-19)
Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Hướng Dẫn Dinh Dưỡng: Hỗ Trợ Dự phòng Và Điều Trị Viêm Phổi Cấp Do nCoV – Covid 19 Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng Viêm Phổi Covid-19: Bệnh Viện Phổi Trung Ương Tài liệu chính thức hướng dẫn chẩn…

Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2)
Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019 Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Tài liệu chính thức của WHO về đại dịch nCoV, COVID-19 hay SARS-COV-2 phiên bản tiếng việt…

Hướng Dẫn Dinh Dưỡng: Hỗ Trợ Dự phòng Và Điều Trị Viêm Phổi Cấp Do nCoV – Covid 19
Bộ Y Tế: Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp SARS-COV-2 (COVID-19) Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng Viêm Phổi Covid-19: Bệnh Viện Phổi Trung Ương YhocData xin chia sẻ mội tài liệu khác liên quan tới…

Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Lao – Bộ Y Tế
Bộ Y Tế: Chẩn Đoán Và Điều Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp SARS-COV-2 (COVID-19) Hướng Dẫn Chẩn Đoán và Điều Trị: Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính – Bộ Y Tế Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương YhocData xin giới thiệu bộ tài liệu mới nhất…