Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019
Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Nâng Cao – ĐHYD HCM 12/2019 Bộ tài liệu của chương trình đào tạo “Thở máy cơ bản” mới nhất 2019…

Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi
Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế Liệu Pháp Thở Oxy: Từ Cơ Sở Lý Thuyết Đến Lâm Sàng Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ lại với mọi người quyển tài…

Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế
Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Hướng Dẫn Thực Hành Nội Khoa Bệnh Phổi Liệu Pháp Thở Oxy: Từ Cơ Sở Lý Thuyết Đến Lâm Sàng Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế. Tài liệu bệnh học hô hấp được YhocData sưu tầm và chia…

Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị COPD – GOLD 2020
Tài Liệu Bài Giảng Lớp Thở Máy Cơ Bản – ĐHYD HCM 2019 Tài Liệu WHO 2020: Đào Tạo Lâm Sàng Viêm Phổi Cấp Nặng Do COVID19 (SARS-CoV-2) Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Tài liệu Cập Nhật Chẩn Đoán Và Điều Trị COPD theo GOLD 2020. TS. BS.…