Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế
Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Tai Mũi Họng là tài liệu được bộ y tế ban hành. Tài liệu dựa trên nội dung giảng dạy của trường Đại học Y Hà Nội. Được…

Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành
Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Một quyển sách thực hành tai mũi họng trọng tâm, ngắn gọn. Đề cập đến những vấn đề chính liên quan đến lâm sàng thực tế. Cách chẩn…

Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng
Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Giáo trình bệnh học tai mũi họng được biên soạn bởi GS. TS. Ngô Ngọc Liễn. Bao gồm hơn 400 trang sách. Đề cập các kiến thức từ…

Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Gia Định
Tổng Hợp 2000 Phác Đồ Điều Trị Các Bệnh Viện Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tài liệu phác đồ điều trị của bệnh viện nhân dân Gia Định. Một trong những bệnh viện…

[Sách Dịch] Kiến Thức Cơ Bản Tai Mũi Họng ABC
[Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng ECG Rối Loạn Nhip Podrid – BS. Trần Tuấn Anh [Sách Dịch] Atlas Giải Phẩu Siêu Âm Màu – Ultrasound Anatomy Ngày nay, chuyên ngành tai mũi họng ngày càng được mở rộng với những kĩ thuật ngày càng tiên tiến, hiện đại…