Trắc Nghiệm Tai Mũi Họng Có Đáp Án
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hoá Sinh Có Đáp Án – ĐHYD TPHCM Trắc Nghiệm Sản Phụ Khoa – ĐH Y Hà Nội Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hoá Sinh Tổng Hợp YhocData xin chia sẻ các bạn bộ trắc nghiệm tổng hợp về tai mũi họng. Bộ tài liêu hơn 380 câu trắc nghiệm có đáp…

Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐHYD Huế
Trắc Nghiệm Tai Mũi Họng Có Đáp Án Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành Tài liệu giáo trình tai mũi họng trường Đại học Y Dược Huế. Tập tài liệu khá ngắn gọn. Bao gồm chỉ khoảng 100 trang sách nhưng trình bày đến 18 bài viết…

Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế
Trắc Nghiệm Tai Mũi Họng Có Đáp Án Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐHYD Huế Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành Tai Mũi Họng là tài liệu được bộ y tế ban hành. Tài liệu dựa trên nội dung giảng dạy của trường Đại học Y Hà Nội. Được PGS. TS. Phạm Khánh…

Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành
Trắc Nghiệm Tai Mũi Họng Có Đáp Án Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐHYD Huế Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế Một quyển sách thực hành tai mũi họng trọng tâm, ngắn gọn. Đề cập đến những vấn đề chính liên quan đến lâm sàng thực tế. Cách chẩn đoán, điều trị hiệu…

Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng
Trắc Nghiệm Tai Mũi Họng Có Đáp Án Giáo Trình Tai Mũi Họng – ĐHYD Huế Tai Mũi Họng – Bộ Y Tế Giáo trình bệnh học tai mũi họng được biên soạn bởi GS. TS. Ngô Ngọc Liễn. Bao gồm hơn 400 trang sách. Đề cập các kiến thức từ cơ bản đến nâng…

Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Gia Định
Tổng Hợp 2000 Phác Đồ Điều Trị Các Bệnh Viện Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tài liệu phác đồ điều trị của bệnh viện nhân dân Gia Định. Một trong những bệnh viện…