Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành
Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Gia Định Một quyển sách thực hành tai mũi họng trọng tâm, ngắn gọn. Đề cập đến những vấn đề chính liên quan đến lâm…

Giản Yếu Bệnh Học Tai Mũi Họng
Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Gia Định Giáo trình bệnh học tai mũi họng được biên soạn bởi GS. TS. Ngô Ngọc Liễn. Bao gồm hơn 400 trang sách. Đề…

Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Gia Định
Tổng Hợp 2000 Phác Đồ Điều Trị Các Bệnh Viện Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nhân Dân 115 Phác Đồ Điều Trị Tất Cả Chuyên Khoa – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Tài liệu phác đồ điều trị của bệnh viện nhân dân Gia Định. Một trong những bệnh viện…

[Sách Dịch] Kiến Thức Cơ Bản Tai Mũi Họng ABC
[Bài Dịch] Một Số Đặc Điểm Các Nhóm Kháng Sinh Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Bài Giảng Tai Mũi Họng Thực Hành Ngày nay, chuyên ngành tai mũi họng ngày càng được mở rộng với những kĩ thuật ngày càng tiên tiến, hiện đại được đưa vào…

Bài Giảng Tai Mũi Họng [Tổng Hợp]
Trọn Bộ Bài Giảng Da Liễu – BV Da Liễu Tài Liệu Bài Giảng Covid-19 SARS-CoV-2: Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương Bài Giảng Định Hướng Chuyên Khoa Nhi – BV Nhi Trung Ương Hôm nay, YhocData giới thiệu tới các bạn bộ bài giảng tổng hợp về môn tai mũi họng. Tất cả các…