Da Liễu Học – Bộ Y Tế
[Sách Dịch] USMLE Bệnh Học Da Liễu Bs. Trương Tấn Minh Vũ Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp Một quyển sách về da liễu khác được YhocData chia sẻ. Da liễu học. Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa của bộ y tế. Sách được biên…

Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM
[Sách Dịch] USMLE Bệnh Học Da Liễu Bs. Trương Tấn Minh Vũ Da Liễu Học – Bộ Y Tế Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp Sách chuyên đề Bệnh Da Liễu Đại học Y Dược Hồ Chí Minh. YhocData xin giới thiệu và chia sẻ các bạn cuốn sách này dạng file PDF. Sách đề…

Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp
[Sách Dịch] USMLE Bệnh Học Da Liễu Bs. Trương Tấn Minh Vũ Da Liễu Học – Bộ Y Tế Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM Hôm nay, YhocData.com xin chia sẻ đến mọi người quyển sách về da liễu hay. Các bệnh da liễu thường gặp đề cập cụ thể, rõ ràng. Từ…

Bài Giảng Bệnh Học Da Liễu – ĐHYD HCM
[Sách Dịch] USMLE Bệnh Học Da Liễu Bs. Trương Tấn Minh Vũ Da Liễu Học – Bộ Y Tế Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM Tài liệu bài giảng da liễu trường Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh. Là tài liệu giảng dạy được GS. Nguyễn Văn Út làm chủ biên. Sách…