Da Liễu Học – Bộ Y Tế
Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp Bài Giảng Bệnh Học Da Liễu – ĐHYD HCM Một quyển sách về da liễu khác được YhocData chia sẻ. Da liễu học. Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa của bộ y tế. Sách được biên soạn dựa trên…

Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM
Da Liễu Học – Bộ Y Tế Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp Bài Giảng Bệnh Học Da Liễu – ĐHYD HCM Sách chuyên đề Bệnh Da Liễu Đại học Y Dược Hồ Chí Minh. YhocData xin giới thiệu và chia sẻ các bạn cuốn sách này dạng file PDF. Sách đề cập các bệnh…

Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp
Da Liễu Học – Bộ Y Tế Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM Bài Giảng Bệnh Học Da Liễu – ĐHYD HCM Hôm nay, YhocData.com xin chia sẻ đến mọi người quyển sách về da liễu hay. Các bệnh da liễu thường gặp đề cập cụ thể, rõ ràng. Từ các cấu trúc,…

Bài Giảng Bệnh Học Da Liễu – ĐHYD HCM
Da Liễu Học – Bộ Y Tế Chuyên Đề: Bệnh Da Liễu – ĐHYD HCM Các Bệnh Da Liễu Thường Gặp Tài liệu bài giảng da liễu trường Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh. Là tài liệu giảng dạy được GS. Nguyễn Văn Út làm chủ biên. Sách đề cập khái quát các vấn…

[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices
[Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology [Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd [Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ [Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices. Mục tiêu chính của Vùng nguy hiểm trên khuôn mặt: Giữ an toàn với phẫu thuật,…