Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Da Liễu – Bộ Y Tế
[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices [Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology [Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd Sách hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu của Bộ Y Tế. Được tập hợp, biên soạn bởi các thầy,…

[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices
[Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology [Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd [Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ [Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices. Mục tiêu chính của Vùng nguy hiểm trên khuôn mặt: Giữ an toàn với phẫu thuật,…

[Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology
[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices [Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd [Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ [Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology. Tập bản đồ minh họa phong phú này được viết bởi một nhóm chuyên gia hướng…

[Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd
[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices [Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology [Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ [Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd. Khi đối mặt với một vấn đề da liễu khó khăn, các bác sĩ thường được…

[Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ
[Ngoại Văn] Facial Danger Zones Staying safe with surgery fillers and non-invasive devices [Ngoại Văn] Atlas of Lasers and Lights in Dermatology [Ngoại Văn] Differential Diagnosis for the Dermatologist Bản 2nd [Ngoại Văn] Fitzpatrick’s Dermatology Bản 9th Trọn Bộ. Trong gần nửa thế kỷ, Fitzpatrick’s đã được toàn thế giới công nhận là lĩnh vực…

[Sách Dịch] Làn Da Đẹp – BS Trương Tấn Minh Vũ
[Sách Dịch] Hình Ảnh Lâm Sàng Trong Ung Thư Da [Sách Dịch] Văn Phong Khoa Học Trong Y Khoa – BS Quản Anh Dũng Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Da Liễu – Bộ Y Tế Sách dịch Làn Da Đẹp – BS Trương Tấn Minh Vũ. Một quyển sách dịch thuật…