[Ngoại Văn] Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 2020 Bản Thứ 26th
Nelson Pediatric Antimicrobial Therapy 2020. Phiên bản thứ 26 cung cấp các khuyến nghị thực tế. Dựa trên bằng chứng từ các chuyên gia về liệu pháp kháng khuẩn để điều trị các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em. Đối với mỗi bệnh, các tác giả cung cấp một bình luận để giúp các nhà…

[Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020
YhocData xin chia sẻ mọi người quyển: CURRENT Practice Guidelines in Primary Care. Được tổ chức thành các chủ đề liên quan đến sàng lọc bệnh. Phòng chống dịch bệnh và quản lý bệnh. Chia thành các hệ thống cơ quan để tham khảo nhanh. Được cập nhật với hơn 150 hướng dẫn mới và…

Kỹ Năng Trình Bệnh – BS. Nguyễn Đình Vân VietMD
Tài liệu Kỹ Năng Trình Bệnh. Được biên soạn và chia sẻ bởi bác sĩ Nguyễn Đình Vân, một trong những người phụ trách của VietMD. Một tổ chức y khoa kết nối các y bác sĩ Việt Nam trên thế giới. Tài liệu chỉ khoảng 72 trang. YhocData xin chia sẻ các bạn một…

Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân
YhocData xin chia sẻ các bạn bài soạn hay của Y4. Tóm tắt nội khoa Y4 Cheat Sheets. Tài liệu được biên soạn bởi bạn Dương Kim Ngân UMP Khoá Y16D. Tài liệu gồm 4 phần: Tim mạch, hô hấp, tiêu hoá và thận niệu. Mỗi phần gồm các bài bệnh học khác nhau. Trình…