Trắc Nghiệm Vi Sinh – ĐHYD Huế
Ngân Hàng Đề Thi Vi Sinh – Y Duy Tân Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng Có Đáp Án Trắc Nghiệm Vi Sinh Vật Trường YDS Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh của bộ môn vi sinh vật – Đại học y dược Huế. Một số mẫu câu cho các bạn tham khảo trong bộ…

[Sách Dịch] Vi Sinh Lâm Sàng Ridiculously Simple
[Bài Dịch] Một Số Đặc Điểm Các Nhóm Kháng Sinh Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi [Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Và Các Vấn Đề Sinh Lý Học Cuốn Vi Sinh Lâm Sàng được dịch thuật từ Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple khá nổi tiếng. Đây là series…

Ngân Hàng Đề Thi Vi Sinh – Y Duy Tân
Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng Có Đáp Án Trắc Nghiệm Vi Sinh Vật Trường YDS Trắc Nghiệm Vi Sinh – ĐHYD Huế YHocData.com xin giới thiệu đến các bạn bộ tài liệu Tổng hợp đề thi Vi Sinh từ Ngân Hàng đề thi của Đại Học Duy Tân. Bộ đề được biên soạn từ nhiều…

Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng Có Đáp Án
Ngân Hàng Đề Thi Vi Sinh – Y Duy Tân Trắc Nghiệm Vi Sinh Vật Trường YDS Trắc Nghiệm Vi Sinh – ĐHYD Huế YHocData.Com xin giới thiệu đến các bạn bộ câu hỏi Trắc Nghiệm về ký sinh trùng. Bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm nhiều phần đề cập đến kiến thức về chu…

Trắc Nghiệm Vi Sinh Vật Trường YDS
Ngân Hàng Đề Thi Vi Sinh – Y Duy Tân Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng Có Đáp Án Trắc Nghiệm Vi Sinh – ĐHYD Huế Bộ câu hỏi được sưu tầm, làm ra bởi các thành viên trường đại học y dược HCM (YDS) khoa YHCT. Bộ đề được chia làm từng chương cụ thể,…

Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – BV Bạch Mai
Trắc Nghiệm Vi Sinh – ĐHYD Huế [Sách Dịch] Vi Sinh Lâm Sàng Ridiculously Simple Ngân Hàng Đề Thi Vi Sinh – Y Duy Tân YhocData xin chia sẻ mọi người tập tài liệu mới sưu tầm thấy. Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng. Tài liệu được biên soạn bởi bệnh viện Bạch Mai Hà…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Immunology and Microbiology 2020
[Ngoại Văn] Kaplan 2019 USMLE Step 1: Immunology and Microbiology [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Pharmacology 2020 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Physiology 2020 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 1 Immunology and Microbiology 2020. Tài liệu luyện thi USMLE. Phần miễn dịch và vi sinh vật. Hệ thống miễn dịch được thiết kế…