ECG Hoàn Chỉnh – BS. Trương Hữu Tài
Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng – Trần Kim Sơn Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Atlas Điện Tâm Đồ – 150 Case ECG Hôm nay, YhocData sưu tầm được một tài liệu bài soạn ECG tóm tắt rất hay. Được soạn thảo và chia sẻ bới…

Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng – Trần Kim Sơn
ECG Hoàn Chỉnh – BS. Trương Hữu Tài Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Atlas Điện Tâm Đồ – 150 Case ECG Những ứng dụng thực tế lâm sàng của ECG sẽ được đề cập. Sách là tập tài liệu ngắn gọn chỉ khoảng hơn 140 trang giấy.…

Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi
[Sách Dịch] ECGs Cho Bác Sĩ Cấp Cứu – ECGs For The Emergency Physician [Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners Cuốn sách hướng dẫn đọc tốt điện tâm đồ dưới cái nhìn của một bác sĩ đa khoa.…

Atlas Điện Tâm Đồ – 150 Case ECG
ECG Hoàn Chỉnh – BS. Trương Hữu Tài Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng – Trần Kim Sơn Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Bộ Atlas điện tim ECG được biên soạn bởi bác sĩ Nguyễn Quang Toàn. Bộ tài liệu bao gồm các kiến thức căn…

Hướng Dẫn Đọc Điện Tim – ĐH Y Dược Huế
ECG Hoàn Chỉnh – BS. Trương Hữu Tài Điện Tâm Đồ Ứng Dụng Lâm Sàng – Trần Kim Sơn Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi Đây là tài liệu hướng dẫn đọc điện tâm đồ của Giáo sư Trần Đỗ Trinh – Y khoa Huế. Được chia sẻ…

[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp
Đọc Điện Tâm Đồ Dễ Hơn [ECG] – BS. Nguyễn Tôn Kinh Thi [Sách Dịch] ECGs Cho Bác Sĩ Cấp Cứu – ECGs For The Emergency Physician [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners Hôm nay, YhocData tiếp tục chuối series sách ngoại văn được dịch sang tiếng việt. Cuốn…