[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp
[Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners [Sách Dịch] 150 Vấn Đề Điện Tâm Đồ [Sách Dịch] ECG Made Easy Ấn Bản Thứ 8 Tiếng Việt Hôm nay, YhocData tiếp tục chuối series sách ngoại văn được dịch sang tiếng việt. Cuốn điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim…

[Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners
[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] 150 Vấn Đề Điện Tâm Đồ [Sách Dịch] ECG Made Easy Ấn Bản Thứ 8 Tiếng Việt Một cuốn sách dịch khác về căn bản ECG. Cuốn ECG cho người mới bắt đầu dịch thuật từ cuốn ECGs for beginners. Đây là…

[Sách Dịch] 150 Vấn Đề Điện Tâm Đồ
[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners [Sách Dịch] ECG Made Easy Ấn Bản Thứ 8 Tiếng Việt Cuốn sách dịch 150 vấn đề ECG điện tâm đồ được dịch từ cuốn 150 ECG Problems của tác giả nổi…

[Sách Dịch] ECG Made Easy Ấn Bản Thứ 8 Tiếng Việt
[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners [Sách Dịch] 150 Vấn Đề Điện Tâm Đồ Cuốn sách The ECG Made Easy phiên bản thứ 8 cho thấy rằng ECG rất dễ hiểu và sử dụng. Là cận lâm sàng…

[Sách Dịch] Học ECG Trong 1 Ngày
[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners [Sách Dịch] 150 Vấn Đề Điện Tâm Đồ Một cuốn sách dạy đọc ECG khá nổi trong giới y khoa các nước. Bởi vì sự ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng…

[Bản Dịch] 11 Bước Đọc ECG
[Sách Dịch] Điện Tâm Đồ Trong Nhồi Máu Cơ Tim Cấp [Sách Dịch] ECG Cho Người Mới Bắt Đầu – ECGs For Beginners [Sách Dịch] 150 Vấn Đề Điện Tâm Đồ Tập file ECG nguyên gốc tiếng anh “11 Steps For Systemic Reading Of ECG” đang được chia sẻ rất rộng rãi trong cộng đồng…