Sổ Tay Lâm Sàng 2019
Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân Kỹ Năng Trình Bệnh – BS. Nguyễn Đình Vân VietMD Chẩn Đoán Lâm Sàng – Ôn Thi Tốt Nghiệp YhocData xin chia sẻ tới mọi người tài liệu mới sưu tầm. Sổ Tay Lâm Sàng 2019. Quyển sổ tay đề…

Kỹ Năng Trình Bệnh – BS. Nguyễn Đình Vân VietMD
Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân Kinh Nghiệm Lâm Sàng Và Các Lỗi Thường Gặp Sổ Tay Lâm Sàng 2019 Tài liệu Kỹ Năng Trình Bệnh. Được biên soạn và chia sẻ bởi bác sĩ Nguyễn Đình Vân, một trong những người phụ trách của VietMD.…

Chẩn Đoán Lâm Sàng – Ôn Thi Tốt Nghiệp
200 Triệu Chứng Học – Nội Cơ Sở Sổ Tay Lâm Sàng 2019 Bài Giảng Tiền Lâm Sàng Về Các Kỹ Năng Lâm Sàng – Y Duy Tân YhocData xin chia sẻ đến mọi người tập tài liệu bài soạn tốt nghiệp rất giá trị. Tài liệu biên soạn tiếp cận triệu chứng cụ thể…

[Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học
[Bản Dịch] Triệu Chứng Học ICU – BS. Hồ Hoàng Kim [Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống Cuốn sách được dịch từ cuốn “Mechanisms of Clinical Signs ” bởi tập thể group chia sẻ ca lâm sàng. YhocData xin dẫn lại chia…

[Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill
[Bản Dịch] Triệu Chứng Học ICU – BS. Hồ Hoàng Kim [Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn một quyển sách dịch khác. Quyển kỹ năng khám lâm sàng theo hệ thống. Sách được…