Kỹ Năng Trình Bệnh – BS. Nguyễn Đình Vân VietMD
Tài liệu Kỹ Năng Trình Bệnh. Được biên soạn và chia sẻ bởi bác sĩ Nguyễn Đình Vân, một trong những người phụ trách của VietMD. Một tổ chức y khoa kết nối các y bác sĩ Việt Nam trên thế giới. Tài liệu chỉ khoảng 72 trang. YhocData xin chia sẻ các bạn một…

Chẩn Đoán Lâm Sàng – Ôn Thi Tốt Nghiệp
YhocData xin chia sẻ đến mọi người tập tài liệu bài soạn tốt nghiệp rất giá trị. Tài liệu biên soạn tiếp cận triệu chứng cụ thể và định hướng chẩn đoán, xử trí phù hợp. Lồng ghép kiến thức giải phẫu, sinh lý liên quan đến vấn đề triệu chứng được đề cập. Bộ…

[Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill
Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn một quyển sách dịch khác. Quyển kỹ năng khám lâm sàng theo hệ thống. Sách được dịch thuật Tiếng Việt bởi nhóm diễn đàn y khoa. Biên dịch từ cuốn Lecture notes on clinical skills. Bao gồm 15 chương sách. Đề cập đến…

Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán
Hôm nay YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người tài liệu y học về triệu chứng. Từ điển triệu chứng học và chẩn đoán y khoa. Trình bày các thuật ngữ y khoa tiếng anh, giải thích các triệu chứng học đó. Nhờ vậy giúp người đọc hình dung rõ nét triệu…