Biện Luận Lâm Sàng Nội Khoa Y6 – Y Dược HCM
Kinh Nghiệm Lâm Sàng Và Các Lỗi Thường Gặp [Sách Dịch] Thăm Khám Lâm Sàng Theo Hệ Thống Tài Liệu Y Khoa Tự Soạn – BSNT Nguyễn Phi Tùng Chia Sẻ Cuốn sách nội khoa phục vụ cho việc đi lâm sàng Y6 – Trường YDS HCM. Cuốn sách được bổ sung các kiến thức…

Kinh Nghiệm Lâm Sàng Và Các Lỗi Thường Gặp
[Sách Dịch] Hướng Dẫn Điều Trị Kháng Sinh Theo Kinh Nghiệm – Bản Đẹp Bài Giảng Xử Trí Cấp Cứu Đột Quỵ Khó – Bệnh Viện ĐHYD 9/2019 Biện Luận Lâm Sàng Nội Khoa Y6 – Y Dược HCM Lời giới thiệu của tác giả về cuốn sách “Kinh nghiệm lâm sàng – các lỗi…

Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa – ĐHYD HCM
Biện Luận Lâm Sàng Nội Khoa Y6 – Y Dược HCM Kinh Nghiệm Lâm Sàng Và Các Lỗi Thường Gặp [Sách Dịch] Macleod Chẩn Đoán Lâm Sàng Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa – ĐHYD HCM. YhocData xin giới thiệu tài liệu vừa mới được sưu tầm thấy. Tài liệu cho về kỹ…

[Sách Dịch] Macleod Chẩn Đoán Lâm Sàng
[Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học [Bản Dịch] Triệu Chứng Học ICU – BS. Hồ Hoàng Kim [Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill Cuốn Macleod chẩn đoán lâm sàng được phiên từ từ sách “Macleod’s Clinical Diagnosis” sang tiếng việt. Đây là công sức của tập thể đội ngũ y…

[Sách Dịch] Cơ Chế Triệu Chứng Học
[Sách Dịch] Macleod Chẩn Đoán Lâm Sàng [Bản Dịch] Triệu Chứng Học ICU – BS. Hồ Hoàng Kim [Sách Dịch] Kỹ Năng Khám Lâm Sàng – Clinical Skill Cuốn sách được dịch từ cuốn “Mechanisms of Clinical Signs ” bởi tập thể group chia sẻ ca lâm sàng. YhocData xin dẫn lại chia sẽ tới…

Sổ Tay Lâm Sàng 2019
Biện Luận Lâm Sàng Nội Khoa Y6 – Y Dược HCM Kinh Nghiệm Lâm Sàng Và Các Lỗi Thường Gặp Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa – ĐHYD HCM YhocData xin chia sẻ tới mọi người tài liệu mới sưu tầm. Sổ Tay Lâm Sàng 2019. Quyển sổ tay đề cập những kinh…