Bài Giảng Kaplan 2020 USMLE Step 3 Tập 2
Hôm nay, YhocData xin chia sẻ đến các bạn tài liệu luyện thi nội trú USMLE. Đây là bản tiếng anh bộ sách Kaplan nổi tiếng. Cập nhật phiên bản mới nhất. Bộ Step 3 này bao gồm 2 tập sách, chia thành tất cả các chuyên khoa. Trong bài viết này, YhocData chia sẻ…

Bài Giảng Kaplan 2020 USMLE Step 3 Tập 1
USMLE Bước 3 bài giảng ghi chú Kaplan 2020. Bao gồm rất nhiều đối tượng cho USMLE: Nhi khoa, Sản khoa / Phụ khoa, Phẫu thuật, Dịch tễ học, An toàn cho Bệnh nhân. Bộ sách này giả định thành thạo cả hai môn học tiền lâm sàng dựa trên step 1 và nội dung…