Hướng dẫn tải tài liệu y học tại: YhocData.com

Lưu ý: Nếu dùng điện thoại, khi download ở server 1 các bạn sẽ chờ chút ít để file tải về điện thoại. Tốt nhất dùng máy tính, file sẽ tải dễ hơn, nhanh hơn

Server 1 là drive hoặc dropbox – Server 2 là dự phòng

Server Uploading 

(Chú Ý kéo xuống dưới, góc bên phải)

server uploading YhocData.com

Server 2file.win

(Chú Ý kéo xuống dưới nhấn GOooo)Hướng dẫn 2file YhocData