Thuốc Tim Mạch

Screen Shot 2020 05 27 at 12.02.28

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ các bạn tài liệu thuốc tim mạch vừa sưu tầm được.

Như tên gọi, tài liệu đề cập đến các vấn đề dược lý trong tim mạch. Cơ chế tác động các nhóm thuốc với cơ thể. Tài liệu khá lớn, hơn 700 trang.

Đi từ những kiến thức sinh lý để nêu lên quá trình ảnh hưởng của thuốc với hệ tim mạch. Các nhóm lợi tiểu tác dụng khác nhau ra sao, các nhóm chẹn thụ thể, ức chế men chuyển cần lưu ý điều gì,… đều được nói đến.

Mọi người có thể tải và xem nội dung tài liệu Thuốc Tim Mạch sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply