[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Obstetrics and Gynecology 2020
Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên y khoa mỗi năm để thành công trên USMLE Bước 2. Các bài giảng chính thức của Kaplan được đóng gói với hình ảnh đầy màu sắc và đánh giá rõ ràng. Đánh giá tốt nhất. Được tổ chức ở định dạng phác thảo với các hộp…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Internal Medicine 2020
Ghi chú Bài giảng Kaplan chính thức cho USMLE Bước 2 CK bao gồm thông tin toàn diện mà bạn cần để kiểm tra USMLE Bước 2 và phù hợp với nơi cư trú mà bạn chọn. Cập nhật hàng năm bởi giảng viên toàn sao Kaplan. Minh họa cao. Bao gồm hình ảnh màu…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020
Ghi chú Bài giảng Kaplan chính thức duy nhất cho USMLE Bước 2 CK. Bao gồm thông tin toàn diện mà bạn cần để kiểm tra USMLE Bước 2. Cập nhật hàng năm bởi giảng viên toàn sao Kaplan. Minh họa cao. Bao gồm hình ảnh màu và bảng. Tích hợp. Được đóng gói với…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics 2020
Nhi khoa cung cấp đánh giá chuyên sâu với trọng tâm là các chủ đề năng suất cao. Một cách tiếp cận toàn diện. Giúp bạn hiểu sâu hơn trong khi tập trung nỗ lực của bạn. Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên y khoa mỗi năm để thành công trên USMLE Bước…

[Sách Dịch] Bài Giảng USMLE Ngoại Khoa Kaplan Step 2 CK
Hôm nay, YhocData sưu tầm được một quyển sách dịch mới khá hay. Sách bài giảng ngoại khoa. Sách được dịch thuật từ cuốn Kaplan lecture notes surgery dành cho kì thi nội trú Mỹ USMLE bản 2017. Được biên dịch chuyển ngữ từ bạn Trần Khánh Luân. Nội dung kiến thức ngoại khoa nói…