First Aid USMLE Step 2 CK 11th 2023

yhocdata.com First Aid USMLE Step 2 CK 2023 yhocdata

First Aid USMLE Step 2 CK 11th 2023.

Đánh giá năng suất cao toàn diện và cập nhật nhất hiện có cho USMLE(R) Bước 2 CK–được sửa đổi hoàn toàn và tốt hơn bao giờ hết!

Nhóm tác giả chuyên gia đã hướng dẫn sinh viên đạt được thành công trong USMLE(R) Bước 1 xin giới thiệu ấn bản mới nhất của bài đánh giá mài giũa kỹ năng này cho USMLE(R) Bước 2 CK. Với phần trình bày dễ theo dõi về các bệnh và chứng rối loạn cần biết, người bạn đồng hành nghiên cứu có một không hai này cung cấp cái nhìn tổng quan mới nhất về tất cả các lĩnh vực cốt lõi trên bảng. Đi kèm là một loạt các công cụ học tập, từ các sự kiện chính và cách ghi nhớ đến các hình minh họa đầy màu sắc và các chiến lược làm bài kiểm tra đã được kiểm chứng―mọi thứ học sinh cần để vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc.

Đồng sáng tác bởi những sinh viên đã xuất sắc trong kỳ thi gần đây và được đánh giá bởi các giảng viên hàng đầu Bản tóm tắt ngắn gọn về hơn 1.000 chủ đề lâm sàng thường được kiểm tra để nghiên cứu nhanh, đạt năng suất cao Thông tin chính và cách ghi nhớ củng cố các khái niệm cần biết Phạm vi chuyên môn về các bước ban đầu tốt nhất trong chẩn đoán và quản lý Đã cập nhật phần Đánh giá nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhồi nhét vào phút cuối Hàng trăm bức ảnh và hình minh họa đầy màu sắc Các chiến lược học tập và làm bài kiểm tra đã được sửa đổi Danh sách cập nhật đầy đủ các nguồn đánh giá được xếp hạng hàng đầu

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply