ATLAS Thực Hành Mô Học – Đại Học Y Dược Huế

Screen Shot 2020 05 06 at 14.45.57

Hôm nay, YhocData vừa sưu tầm được tập atlas thực tập hay nên chia sẻ lại với mọi người. Atlas thực tập mô phôi trường Đại học Y Dược Huế.

Bộ tài liệu được biên soạn hồi năm 2017. Là tập hợp các hình ảnh mô phôi trong quá trình thực tập.

Có chú thích hình ảnh đầy đủ. Thuận tiện giúp các bạn sinh viên y khoa ôn tập.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu ATLAS Thực Hành Mô Học – Đại Học Y Dược Huế sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply