[Sách Dịch] Ca Lâm Sàng Cấp Cứu Thần Kinh – BS. Phạm Ngọc Minh

Hôm nay, YhocData lại sưu tầm được một tài liệu y học hay từ Bs. Phạm Ngọc Minh. Sách cấp cứu thần kinh được dịch thuật từ quyển What do I do now ? Emergency Neurology.

Đề cập đến các trường hợp cấp cứu thần kinh cụ thể. Cách giải thích tình huống, chẩn đoán và biện pháp xử trí phù hợp được nói đến.

Tập hợp các trường hợp cấp cứu về thần kinh mà các bạn có thể gặp trên lâm sàng.

Mọi người có thể tải về ngay và xem tham khảo nội dung sau đây:

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!